• Zámek Frýdlant - zpracování mapové a plánové dokumentace 

      Autor: Plavcová Tereza; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Zimová Růžena
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
      Bakalářská práce se zabývá zpracováním dostupných mapových podkladů doplněných o plánovou, fotografickou a obrazovou dokumentaci Frýdlantského hradu a zámku. Významnými podklady jsou především povinné císařské otisky ...