• Zpracování internetové mapové aplikace v prostředí Esri Story Maps environment for the project Czech historical atlas 

      Autor: Kladivová Linda; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Havlíček Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
      Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením interaktivní webové mapové aplikace v prostředí ArcGIS Story maps v rámci projektu Český historický atlas. Základními pilíři aplikace jsou geodata týkajících se husitství v českých ...