• Usedlost Trstěnice č.p.2 (Litomyšl) - tvorba 3D modelu z dat laserového skenování 

      Autor: Nesrstová Karolína; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Kociánová Ivana
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
      Předmětem této bakalářské bylo vyhotovení vektorového 3D modelu roubené hospodářské usedlosti č. p. 2 v obci Trstěnice u Litomyšle. Tato práce by měla být nápomocna při snaze o zachování lidového kulturního dědictví, ...