• Zásuvný modul QGIS pro terénní radiační průzkum 

      Autor: Kulovaná Tereza; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Komárek Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Tato bakalářská práce si klade za cíl zautomatizovat zpracování dat naměřených při~terénním radiačním průzkumu. Z mapy dávkových příkonů, resp. plošné aktivity, softwarový nástroj vygeneruje zjednodušené polygony ohraničující ...