• 3D dokumentace pozůstatků historické důlní těžby v okolí Horní Blatné 

      Autor: Slívová Adina; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Matoušková Eva
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
      Tato bakalářská práce se zabývá dokumentací historické důlní těžby v okolí Horní Blatné v Karlovarském kraji pomocí 3D skeneru a dálkově pilotovaného letounu. Úvodní část práce se zabývá historií lokality, stručným popisem ...