• Dům Thunovská č.p.181/III (Praha 1) - měřická dokumentace vybrané části 

      Autor: Vášová Barbora; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Šedina Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
      Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou prostorového modelu klenby a fotoplánu jedné stěny v místnosti v památkovém objektu - Dům Thunovská č. p. 181/III (Praha 1). V práci bude popsán postup zpracování prostorového modelu ...