• Horní tvrz Kestřany (Písek) - měřická dokumentace vybrané části 

      Autor: Doležalová Kristýna; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Šedina Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
      Bakalářská práce má za cíl vytvoření měřické dokumentace části Horní tvrze v Kestřanech pro upřesnění vzájemných prostorových vztahů jednotlivých navazujících částí objektu. V této bakalářské práci je zpracovávána část ...