• Rekonstrukční mapy panství a velkostatků v zemích Koruny české v druhé polovině 19.století 

      Autor: Stará Lucie; Vedoucí práce: Janata Tomáš; Oponent práce: Soukup Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
      Bakalářská práce se zabývá souhrnem vlastnictví bývalých panství a velkostatků v zemích Koruny české ve druhé polovině 19. století. Cílem je ze shromážděných dat vytvořit rekonstrukční mapu této oblasti a zobrazit vlastnické ...