• Klášter Kladruby - zpracování mapové a plánové dokumentace 

      Autor: Zemánková Anna; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním mapových a plánových dokumentací kláštera Kladruby a jeho okolí. Byly zpracovány povinné císařské otisky map stabilního katastru, státní mapa odvozená v měřítku 1 : 5000 a další ...