• Využití geomatických metod pro dokumentaci polního vojenského opevnění 

      Autor: Fáber Marek; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Hůlková Martina
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Úkolem bakalářské práce je navrhnutí možných metod měření polního vojenského opevnění ze třicetileté války u Černošína, provedení dokumentace objektu a jeho jednoduchý průzkum. Bylo provedeno zaměření polního vojenského ...