• Zámek Milotice - zpracování mapové a plánové dokumentace 

      Autor: Blažek Ondřej; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Zimová Růžena
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
      Bakalářská práce "Zámek Milotice - zpracování mapové a plánové dokumentace" zpracovává shromážděné mapové a plánové dokumenty týkající se zámku a okolí. Jako podklady byly zpracovány císařské otisky, reambulovaná katastrální ...