• Distorze objektivu - možnosti odstranění jejího vlivu ze snímků 

      Autor: Rýglová Hana; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Šafář Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
      V této bakalářské práci jsou zkoumány různé možnosti odstranění vlivu distorze objektivů ze snímku. Přesnost fotoplánů vytvořených z upravených snímků byla dalším předmětem zkoumání. Testování proběhlo na rovinném testovacím ...