• Nové metody při tvorbě geometrických plánů 

      Autor: Boukal Richard; Vedoucí práce: Souček Petr; Oponent práce: Mandová Monika
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
      Tato bakalářská práce se zabývá především tvorbou geometrických plánů a všech oblastí, které je dobré znát kvůli pochopení celé problematiky. Jsou zde popsány nejhlavnější druhy katastrálních map. Také jsou zde popsány ...