• Dokumentace historické klenby moderními geodetickými metodami 

      Autor: Šlaufová Zuzana; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Hůlková Martina
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Tato bakalářská práce se zabývá dokumentací historické klenby baziliky sv. Markéty v Břevnově z dat získaných laserovým skenováním a fotogrammetrickou metodou IBMR. Hlavním výsledkem práce je vrstevnicový plán klenby a ...