• Vývoj zařízení pro automatickou horizontaci 

      Autor: Hodík Štěpán; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Tesař Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
      Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě programu pro automatickou horizontaci přístroje ve výpočetním prostředí Matlab R2014a. Určení náklonů probíhá pomocí snímání krabicové libely digitálním mikroskopem a následné detekce ...