• Využití dat z leteckého laserového skenování pro vyhledávání a dokumentaci historických objektů 

      Autor: Levínský Jakub; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Hůlková Martina
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
      Tématem této bakalářské práce bylo využití dat leteckého laserového skenování (LLS) pro vyhledávání a dokumentaci historických objektů v oblasti "Východ". Využitá data stínovaného reliéfu byla zapůjčena od ČÚZK, tato data ...