Zobrazují se záznamy 54-73 z 98

   Klíčové slovo
   Laserové skenování, mračno bodů, měřická dokumentace, Geomagic Studio, fotoplán, stavební výkres [1]
   laserové skenování,barevná hypsometrie,mračno bodů,software,návolaserové skenování,návod [1]
   Laserové skenování,eBee,3D model,Agisoft PhotoScan,mračno bodů,Geomagic Studio 2012 [1]
   Laserové skenování,mračno bodů,prostorový model,sofware Geomagic Studio,fotoplán,postprocessing snímků,software TopoL,software MicroStation [1]
   laserový skenovací systém,mračno bodů,3D model,měřická dokumentace,transfor-mace,Geomagic Studio,stavební výkres [1]
   Letecké laserové skenování, letecká archelologie, lidar, digitální model terénu, stínovaný reliéf [1]
   Letecké laserové skenování,digitální model reliéfu,stínovaný reliéf,nedestruktivní archeologie,letecká archeologie [1]
   lines,geoglyphs,Nasca,Peru,single-beam photogrammetry,collinear transformation,photoplanes,GIS,analysis,ArcGIS [1]
   linie,geoglyfy,Nasca,Peru,jednosnímková fotogrammetrie,kolineární transformace,fotoplány,GIS,analýza,ArcGIS [1]
   Locator, alternating current, frequency, magnetic field, maximum, minimum, line [1]
   Lokátor, střídavý proud, frekvence, magnetické pole, maximum, minimum, vedení [1]
   měřická dokumentace,půdorys,řez,hrad,Grabštejn [1]
   minor horizontal geodetic control,revision and completion of geodetic control,cadastre unit Bukovka,land consolidation,point stabilization [1]
   One shot photogrammetry, photoplan, surveying documentation, gothic house, software TopoL, software MicroStation, transformation [1]
   OpenStreetMap,import,IPR,Python,Opendata [1]
   Photogrammetry,Camera calibration,Lens distortion [1]
   Photographs, Web AppBuilder for ArcGIS, ArcGIS API for JavaScript, Dojo, widget, web mapping application [1]
   podrobné polohové bodové pole,doplnění a revize bodového pole,katastrální území Bukovka,pozemková úprava,stabilizace bodů [1]
   PyWPS,databases,Python,GDAL,PostGIS [1]
   PyWPS,databáze,Python,GDAL,PostGIS [1]