Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 21-40 z 88

  • Multimodální řešení přeprav z České republiky do Velké Británie 

   Autor: Cernenco Maxim; Vedoucí práce: Stejskal Petr; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Předmětem této diplomové práce je analýza současného stavu přeprav z České republiky do Velké Británie na základě reálného projektu pro zákazníka firmy DHL Freight. Výsledkem provedené analýzy byl návrh multimodálního ...
  • Podpora zavedení vozidel s pohonem CNG a LPG do městského provozu 

   Autor: Kaiser David; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-15)
   Předmětem této diplomové práce je zaměření se na využívání alternativních paliv. Konkrétně stlačeného zemního plynu (CNG) a zkapalněného ropného plynu (LPG). Cílem je využití těchto paliv zejména v prostředí městského ...
  • Ekonomické a provozní srovnání elektromobilů s konvenčními automobily 

   Autor: Řezníček Ondřej; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Němec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
   Téma své diplomové práce jsem zaměřil na srovnání všech dostupných alternativních paliv u automobilů. S ohledem na mé působení u značky BMW budou předmětem mého zkoumání automobily s konvenčním pohonem, které následně budou ...
  • Simulace provozu segwayů v Praze 

   Autor: Koshkina Ekaterina; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Simulace provozu segway v Praze" je studie současného stavu provozování osobních přepravníků v České republice a jiných zemích světa. Odborná práce se zabývá analýzou legislativy, navržením nových ...
  • Hodnocení vlivů na výběr spotřební daně v České republice 

   Autor: Cvrček Antonín; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Suchopár Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Hodnocení vlivů na výběr spotřební daně v České republice" je analyzovat vlivy ovlivňující výběr spotřební daně na motorové naftě a motorovém benzínu. Současně také analyzovat situaci zdanění ...
  • Optimalizace provozu skladu DB Schenker ve Strančicích 

   Autor: Simbaeva Valeriya; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Jizba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Cílem diplomové práce je návrh řešení specifických problémů provozu skladu společnosti Schenker s. r. o. ve Strančicích. V teoretické části je představena společnost DB Schenker. Dále jsou definovány dva problémy, které ...
  • Provozní návrh dvousegmentové regionální obsluhy na trati Praha - Kolín 

   Autor: Dufek Jakub; Vedoucí práce: Janoš Vít; Oponent práce: Macek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Tato práce se zabývá návrhem dvousegmentové dopravní obsluhy na trati Praha - Kolín. Cílem práce je analyzovat poptávku po dopravě a na jejím základě navrhnout provozní koncepci na trati Praha - Kolín, která bude odpovídat ...
  • Využití dopravního letadla A380 v osobní letecké dopravě 

   Autor: Valouch Tomáš; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Cílem diplomové práce je zmapovat vývoj největšího dopravního letadla současnosti, Airbusu A380, podívat se na jeho konkurenty a zjistit jeho postavení v osobní letecké dopravě. Hledat výhody a nevýhody užívání tohoto ...
  • Prověření stability jízdního řádu ve vybraném traťovém úseku během modernizace 

   Autor: Biskup Jan; Vedoucí práce: Baudyš Karel; Oponent práce: Těhník Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce prověřuje provozní opatření a dopravní řešení navržená pro výlukový provoz na trati č. 171/521 Praha - Beroun během stavebních prací při její modernizaci, která proběhne v rámci přestavby III. tranzitního železničního ...
  • Využití bionafty jako paliva pro nákladní silniční dopravu 

   Autor: Dolský František; Vedoucí práce: Říha Zdeněk; Oponent práce: Trapl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Využití bionafty jako paliva pro nákladní silniční dopravu" je popis historického vývoje biopaliv, jejich podpory a legislativy v rámci ČR a zemí EU. Práce dále sleduje ekonomický, environmentální ...
  • Projektové řízení a jeho aplikace v investiční výstavbě 

   Autor: Künzelová Barbora; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Předmětem této práce je představení projektového managementu a jeho aplikace na vybraném projektu investiční výstavby. Ve spolupráci se zadavatelem projektu byl vybrán projekt stavby bioplynové stanice. Čtenář je nejprve ...
  • Využití letounu A-400 pro nákladní přepravu na strategické úrovni v AČR 

   Autor: Hrušková Kateřina; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Práce se zabývá možností nasazení letounu Airbus A-400M v podmínkách Armády České republiky na strategické úrovni. Práce je určena všem zájemcům o problematiku přepravy materiálu letecky ve specifickém prostředí AČR při ...
  • Citlivostní analýza přepravní poptávky 

   Autor: Nahodil David; Vedoucí práce: Štěrba Roman; Oponent práce: Gregor Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Předmětem diplomové práce "Citlivostní analýza přepravní poptávky" je provést citlivostní analýzu a zjistit faktor, který nejvíce ovlivňuje poptávku po přepravě. Obsahem této práce jsou základní informace o dopravě, analýza ...
  • Návrh implementace logistického systému Just in Sequence pro výrobní linku 

   Autor: Malý Zbyněk; Vedoucí práce: Horák Tomáš; Oponent práce: Ježek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Diplomová práce "Návrh implementace logistického systému Just in Sequence pro výrobní linku" se zaměřuje na problematiku výrobního zásobování ve společnosti KOSTAL CR, spol. s r. o. Konkrétně se zabývá návrhem nového ...
  • Vývoj přepravních dokladů v osobní letecké dopravě 

   Autor: Tesař Jan; Vedoucí práce: Skolilová Petra; Oponent práce: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Cílem předložené práce je analýza vývoje přepravních dokladů v osobní letecké dopravě. Hlavním výsledkem práce je SWOT analýza implementace projektu elektronických letenek e-Ticketingu. V úvodní kapitole jsou představeni ...
  • Koncepce bezpečného parkování jízdních kol v systému integrované osobní dopravy 

   Autor: Rutar Daniel; Vedoucí práce: Jánešová Mária; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem této diplomové práce je zjistit a popsat možnosti bezpečného parkování jízdních kol. Na modelovém příkladu je řešena možnost financování projektu bezpečného parkování jízdních kol pomocí Public Private Partnership - PPP.
  • Optimalizace logistiky firmy Sto, s.r.o. 

   Autor: Pazdera Vojtěch; Vedoucí práce: Volek Josef; Oponent práce: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Téma diplomové práce je optimalizace logistického řetězce společnosti Sto, s.r.o. Analýzou SWOT bylo určeno slabé místo logistických procesů. Identifikovaný problém byl analyzován, modelován a optimalizován pomocí disciplín ...
  • Management kvality při pronájmu vozidel 

   Autor: Šebánek Michal; Vedoucí práce: Faifrová Veronika; Oponent práce: Pánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce s názvem "Management kvality při pronájmu vozidla" je analyzovat možnosti využití managementu kvality v rámci zlepšení služeb poskytované ČEZ Korporátními službami s.r.o. pro své zákazníky, kteří ...
  • Návrh systému screeningu kontejnerů v transatlantické přepravě 

   Autor: Jizba Michal; Vedoucí práce: Cheu Ruey (Kelvin); Oponent práce: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-01)
   Námořní kontejnerová přeprava může být jako zásadní prvek mezinárodního obchodu atraktivním terčem pro činy ohrožující bezpečnost, např. pašování, pirátství nebo terorismus. Jedním z hlavních témat bezpečnosti námořní ...
  • Řízení mezinárodní přepravy motorové nafty 

   Autor: Ličmanová Jana; Vedoucí práce: Březina Edvard; Oponent práce: Zemčík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
   Téma této diplomové práce je Řízení mezinárodní přepravy motorové nafty. V teoretické části je uvedena charakteristika motorové nafty, která je předmětem mezinárodní přepravy. Teoretická část dále obsahuje platnou legislativu ...