Now showing items 86-105 of 176

   Subject
   Low-cost airlines, cost, planning, Airbus, Boeing [1]
   loyalty programs, global alliance, SkyTeam [1]
   malý a střední podnik, e-komerce, internetový obchod, e-shop, ekonomická analýza, bilance, rozvaha, výsledovka, výkaz zisku a ztrát, SWOT, zásobování. [1]
   management accounting, intercompany accounting, reporting, controlling, costs, HOPI Ltd., economic structure, SAP, calculations, logistics [1]
   Management kvality, zákazník, proces, vozidlo. [1]
   manažerské účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, reporting, controlling, náklady, HOPI s.r.o., ekonomická struktura, SAP, kalkulace, logistika [1]
   manipulační vlak, jednotlivé vozové zásilky, optimalizace, železniční doprava [1]
   manipulation train, local cargo, optimization, railway [1]
   maritime transport, dangerous shiptments, IMGD code, SWOT analysis [1]
   mezinárodní přeprava, RID, nebezpečné věci, motorová nafta, vlečka, optimalizace [1]
   MHD, optimalizace, jízdní řád, dopravní obslužnost území [1]
   Minimal Spanning Tree, exact solving method, metaheuristics, Tabu Search [1]
   Minimální kostra s omezeními, exaktní řešení, metaheuristiky, Tabu Search [1]
   Moravskoslezský kraj, okres Bruntál, integrovaný dopravní systém, optimalizace, tarifní systém [1]
   multimodal transport, ISO container, RFID, smart container [1]
   multimodální doprava, ISO kontejner, RFID, smart kontejner [1]
   námořní přeprava, nebezpečné zboží, IMGD code, SWOT analýza [1]
   Návrh jednotného tarifu, analýza tarifů PID a SID, ceny jízdenek PID a SID, procentní zdražení jízdenek, tarif, jízdné [1]
   Nízkonákladové společnosti, cena, plánovaní, Airbus, Boeing [1]
   non-essential assets, protective zone, servitude, easement, programme, invitation, subsidy, grant, payback period, net present value, internal rate of return, profitability index.,transport premise [1]