Now showing items 82-101 of 176

   Subject
   Logistika, podniková logistika, sklad, skladové hospodářství, manipulační technika, zdvižný vozík, manipulační jednotka,baterie. [1]
   Logistika, reverzní logistika, vratný balící materiál, řízení skladů [1]
   Lokační diskrétní úloha, středisko obsluhy, atrakční obvod, hodnota kriteriální funkce, iterativní algoritmus, distanční matic [1]
   Lokační problém, lokace, Hakimiho algoritmus,středisko obsluhy [1]
   Low-cost airlines, cost, planning, Airbus, Boeing [1]
   loyalty programs, global alliance, SkyTeam [1]
   malý a střední podnik, e-komerce, internetový obchod, e-shop, ekonomická analýza, bilance, rozvaha, výsledovka, výkaz zisku a ztrát, SWOT, zásobování. [1]
   management accounting, intercompany accounting, reporting, controlling, costs, HOPI Ltd., economic structure, SAP, calculations, logistics [1]
   Management kvality, zákazník, proces, vozidlo. [1]
   manažerské účetnictví, vnitropodnikové účetnictví, reporting, controlling, náklady, HOPI s.r.o., ekonomická struktura, SAP, kalkulace, logistika [1]
   manipulační vlak, jednotlivé vozové zásilky, optimalizace, železniční doprava [1]
   manipulation train, local cargo, optimization, railway [1]
   maritime transport, dangerous shiptments, IMGD code, SWOT analysis [1]
   mezinárodní přeprava, RID, nebezpečné věci, motorová nafta, vlečka, optimalizace [1]
   MHD, optimalizace, jízdní řád, dopravní obslužnost území [1]
   Minimal Spanning Tree, exact solving method, metaheuristics, Tabu Search [1]
   Minimální kostra s omezeními, exaktní řešení, metaheuristiky, Tabu Search [1]
   Moravskoslezský kraj, okres Bruntál, integrovaný dopravní systém, optimalizace, tarifní systém [1]
   multimodal transport, ISO container, RFID, smart container [1]
   multimodální doprava, ISO kontejner, RFID, smart kontejner [1]