Now showing items 53-72 of 176

   Subject
   III. transit rail corridor, railway capacity, track modernisation, timetable [1]
   III. tranzitní železniční koridor, kapacita železnice, modernizace trati, jízdní řád [1]
   income strategy, ancillaries, standard airlines [1]
   informační systém, optimalizace, reexport, reengineering, vozidlo [1]
   information system, optimization, reexport, reengineering, car [1]
   infrastruktura cyklistické dopravy, smíšený provoz, VISSIM, bezpečnost cyklistické dopravy, návrhové parametry [1]
   integrated periodic time-table, train traffic diagram, zonal traffic, two segment operating draft, integrated public transport system, suburban railway, daily commuting, infrastructure, isochrone [1]
   Integrální taktový jízdní řád, grafikon vlakové dopravy, pásmový provoz, dvousegmentová obsluha, integrovaný dopravní systém, příměstská železnice, denní dojížďka, infrastruktura, isochrona [1]
   international carriage, RID, dangerous goods, diesel fuel, siding, optimization [1]
   Internet, development, prognosis, forecast, influence on economics, Internet of things [1]
   Internet, vývoj, prognóza, předpověď, vliv na ekonomiku, Internet věcí [1]
   investiční projekt, riziko, modelování rizika, analýza rizika, simulace Monte Carlo [1]
   investment project, risk, risk management, Monte Carlo simulation, simulation method [1]
   Just in Sequence, lean production, Milk Run, production supply, Kanban [1]
   Just in Sequence, štíhlá výroba, Milk Run, zásobování výroby, Kanban [1]
   KANBAN, JIT, logistics, warehousing, packaging, outsourcing, production, supply, logistic chains [1]
   KANBAN, JIT, logistika, skladování, obaly, outsourcing, výroba, zásobování, logistické řetězce [1]
   Kontejner, kontejnerová přeprava, námořní loď, námořní přístav, kontejnerový terminál, logistika, logistické operace. [1]
   Kontejnerová přeprava, námořní doprava, Suezský průplav, THC, modelování časových řad, ARIMA [1]
   Kvalita, jakost, management kvality, ceny kvality, celkové řízení kvality, Evropská nadace pro řízení kvality, excelence, EFQM Model excelence, sebehodnocení, hodnocení, akční plán. [1]