Now showing items 122-141 of 176

   Subject
   Process management, optimization of production, logistic chain [1]
   Project Management, project, network analysis, CPM, PERT [1]
   Projektový management, projekt, síťová analýza, CPM, PERT [1]
   Provozní koncept, grafikon vlakové dopravy, taktový uzel, osa symetrie, vysokorychlostní trať, kapacita tratě, síťová grafika, jízdní doba, cestovní doba, traťová rychlost, interval křižování, dopravna s kolejovým rozvětvením [1]
   Přeprava OOSPO, bezbariérové prostředí, městská hromadná doprava, hmatové a akustické prvky, přepravní průzkum, haptické mapy [1]
   přeprava zboží; dodavatelský řetězec; zabezpečení; protiprávní činnost; standardizace [1]
   Přeprava, vojenské operace, prostor operace, přepravní vzdálenost, vzdušná doprava, logistické zabezpečení, vojenský dopravní letoun, smluvní dopravce, Airbus, Antonov, Iljušin, úroveň řízení, přepravní kapacita, nadrozměrný náklad, letová hodina, strategický transportní letoun, taktický transportní letoun, kontejner, kontejnerová pozice, dolet. [1]
   příjmová strategie, doplňkové služby, vedlejší zisk, standardní aerolinie [1]
   public transport, long-distance rail transport, private transport, macroscopic modelling, transport demand, transport demand model, transport supply, transport network model, PTV VISUM, LOGIT, opportunities for rail transport, travel time analysis, modal split [1]
   public transport, optimization, timetable, transport services [1]
   Quality management, customer, process, vehicle. [1]
   quality, process, system, management, ISO, EFQM, transport company [1]
   Quality, Quality Management, Quality Award, Total Quality Management, European Foundation for Quality Management, Excellence, EFQM Excellence Model, Self-Assessment, Action Plan. [1]
   Railway signalling and interlocking system; capacity; automatic line block system; automatic block system; timetable [1]
   Railway station superstructure refurbishment, railway station, platform, PKP 25/20 track layer, Donelli PTH 350 gantry crane, UK 25/18 wagon crane, Desec TL 50 ZPS, Gottwald GS 150.14, work schedule. [1]
   Railway, economics, operational comparison, break even point analysis, passenger train, traction [1]
   recycling, residential recyclables collection, GIS, ArcGIS Network Analyst, MSW, vehicle routing, arc routing problem [1]
   recyklace, sběr recyklovaného materiálu, městská aglomerace, GIS, ArcGIS Network Analyst, optimální trasování [1]
   region Moravian-Silesian, Bruntál area, integrated public traffic system, optimalization, tariff system [1]
   Reliability, life cycle, prediction of reliability, service cost, interlocking system. [1]