Show simple item record

The expression of fundamental corporate identity values through architecture.dc.contributor.advisorHlaváček Michal
dc.contributor.authorSkalická Eva
dc.date.accessioned2012-09-13T00:00:50Z
dc.date.available2012-09-13T00:00:50Z
dc.date.issued2012-09-13
dc.date.submitted2012-09-13 02:00:04.0
dc.identifierKOS-48126644805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/13001
dc.description.abstractArchitektonické prostředky a pricipy, jejichž prostřednictvím se vyjadřují určité hodnoty, byly podobné v každém sociálním či politickém systému. V celých dějinách architektury nacházíme příklady, kdy náboženské nebo vládní systémy vyjadřovaly svůj význam a sílu prostřednictvím staveb. Nejinak je tomu i v oblasti firemní architektury, tedy architektury spojené s oblastí komerčního podnikání. Oblast firemní architektury se stala předmětem výzkumu přibližně v padesátých letech minulého století. Zpočátku byla spíše okrajovou záležitostí, během následujících let se ovšem téma stalo velmi aktuálním. Od devadesátých let 20. století je firemní architektura svébytnouu oblastí výzkumu a zabývá se jí řada renomovaných autorů.Přínos disertační práce spočívá v zjištění a definici pravidel pro účinné vyjádření podstatných hodnot firemní identity v architektuře. Zvolená forma prezentace je vhodná pro zapracování do firemních materiálů,které definují podobu firemní identity konkrétních společností. Závěry výzkumu by tam měly být srozumitelné nejen architektům, ale všem skupinám osob podílejících se na řízení firemní identity a plánování podnikové architektury.
dc.description.abstractThe means and principles of architecture employed to express certain values have been similar in every social or political system. Throughout the entire history of architecture we can find examples of religious or political organisations which demonstrate their power and importance through their buildings. It is defferent in the area of corporate architecture, architecture related to a commercial enterprise. Corporate architecture became the subject of research starting in the 1950s.Initally it was considered a maginal research area, but interest in the topic grew considerably in the following years. Since the 1990s corporate architecture is a fully-fledged field of study, of interest to many notable authors.The contribution of this thesis lies in the identification and definition of rules regarding the expression of fundamental corporate identity values in architecture.The presentation format is consistent with corporate identity quidelines as used in several companies. The results should therefore be understandabe not only for architects, but also for other groups of people involved in the strategic planning of corporate identity and corporate architecture.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectfiremní architektura,firemní identita,firemní image,firemní kultura,firemní design,marketing,řízení společnosti,podstatné hodnoty,strategie firemního plánovánícze
dc.titleVyjádření podstatných hodnot firemní identity v architektuře.
dc.titleThe expression of fundamental corporate identity values through architecture.eng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-09-13T00:00:50Z
dc.date.accepted2012-05-23 00:00:00.0
dc.contributor.refereeKotas Patrik
dc.description.departmentústav teorie a dějin architekturycze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineArchitektura, teorie a tvorbacze
theses.degree.grantorFakulta architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record