Show simple item record

B2C Brand Building on a Sectorally and Regionally Limited Marketdc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorDaniela Brücknerová
dc.date.accessioned2022-09-01T13:51:47Z
dc.date.available2022-09-01T13:51:47Z
dc.date.issued2022-08-31
dc.identifierKOS-1065781639205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103766
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tématem z oblasti marketingu. V teoretické části popi-suje vybraný sektor a nástroje brand managementu využitelné pro budování značky na lokálně a sektorově omezeném trhu B2C. V praktické části je realizován marketingový plán pro firmu Elpap z vybraného sektoru papírenského zboží a kancelářských potřeb. Jsou stanoveny cíle vedoucí k rozvoji firmy v oblasti brand managementu na regionální úroveň a stanoveny postupy, jak cílů dosáhnout. Sou-částí praktické části je sektorová PESTLE analýza a předpokládané náklady na reali-zaci plánu. Závěr práce shrnuje získané poznatky z praktické části na konstatuje splnění cíle zadaného pro tuto práci.cze
dc.description.abstractThis Bachelor's work looks into the topic from marketing field. In theorethical part, there is described selected sector and brand management tools, which can be usable for building a brand limited on local market and it's sector on B2C market. Marketing plan in practical part is set up for Elpap company, who is the represen-tative of the sector containing office supplies and stationery. There are set up go-als which are leading the company to development of brand management on re-gional level and it is also described how to archieve these goals. As a part of practical part, there is elaborated PESTLE analysis and financial plan for realization of the marketing plan. Summary of the work describes findings gained in practical part and consider the main goal of the work as accomplished.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingový pláncze
dc.subjectBrand managementcze
dc.subjectBudování značkycze
dc.subjectRegionální značkacze
dc.subjectB2Ccze
dc.subjectMarketing planeng
dc.subjectBrand managementeng
dc.subjectBrand buildingeng
dc.subjectRegional brandeng
dc.subjectB2Ceng
dc.titleBudování regionálně a sektorově limitované značky v B2Ccze
dc.titleB2C Brand Building on a Sectorally and Regionally Limited Marketeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSadílek Tomáš
theses.degree.grantorinstitut veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record