Show simple item record

Design of a Tunable Mass Damper With Magnetsdc.contributor.advisorFiala Štěpán
dc.contributor.authorRobin Petr
dc.date.accessioned2022-06-24T22:52:22Z
dc.date.available2022-06-24T22:52:22Z
dc.date.issued2022-06-24
dc.identifierKOS-1083894090205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103000
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem laditelného dynamického hltiče s magnety, kde odpudivé síly magnetů budou nahrazovat mechanickou pružinu. Za tímto účelem byla vypracována rešerše na rozdělení pasivních metod tlumení vibrací, využití magnetů jakožto pružných prvků a izolace vibrací od základu. Na základě těchto dat byly vytvořeny návrhy 3D řešení a posléze byla vypracována simulace, ve které byla potvrzena funkce magnetů jakožto pružného prvku.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design of a tunable dynamic damper with magnets, where the repulsive forces of magnets will replace mechanical spirngs. For this purpose, a search was made for the distribution of passive methods of vibration damping, the use of magnets as elastic elements and the isolation of vibrations from the basement. Based on these data, 3D solution designs were created and then a simulation was developed, in which the function of magnets as a flexible element was confirmed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPasivní dynamický hltičcze
dc.subjecthltič s magnetycze
dc.subjectmagnetická pružinacze
dc.subjectTunned mass dampereng
dc.subjectdamper with magnetseng
dc.subjectmagnetic springeng
dc.titleNávrh laditelného dynamického hltiče s magnetycze
dc.titleDesign of a Tunable Mass Damper With Magnetseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHavlík Lukáš
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav výrobních strojů a zařízenícze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record