Show simple item record

Assessment of the project management process in the DUVE ČR s.r.o.dc.contributor.advisorŽemlička Petr
dc.contributor.authorZdeněk Weisheitel
dc.date.accessioned2022-06-24T22:52:22Z
dc.date.available2022-06-24T22:52:22Z
dc.date.issued2022-06-24
dc.identifierKOS-1083588052005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102995
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je poskytnutí externího pohledu do projektového řízení společnosti DUVE ČR s.r.o. První polovina práce obsahuje teoretické informace o způsobech řízení projektů. V druhé polovině je objektivně popsán stav řízení projektů ve zmíněné společnosti na základě dokumentace a konzultací. Konec bakalářské práce sestává z posouzení tohoto stavu, doplněného o možné návrhy na zlepšení.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is to provide an external view into the project management of DUVE ČR s.r.o. The first half of the thesis contains theoretical information about project management methods. The second half objectively describes the state of project management in the company on the basis of documentation and consultations. The end of the bachelor thesis consists of an assessment of this situation, supplemented by possible suggestions for improvement.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectProjektcze
dc.subjectřízenícze
dc.subjectplánovánícze
dc.subjectzainteresované stranycze
dc.subjectrizikocze
dc.subjectzměnacze
dc.subjectProjecteng
dc.subjectmanagementeng
dc.subjectplaningeng
dc.subjectstakeholdereng
dc.subjectriskeng
dc.subjectchangeeng
dc.titlePosouzení procesu řízení projektů ve společnosti DUVE ČR s.r.o.cze
dc.titleAssessment of the project management process in the DUVE ČR s.r.o.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePacovský Marcel
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record