Show simple item record

Marketing Strategy Analysis of BTL Healthcare Technologies in the B2B Marketdc.contributor.advisorSkokanová Dagmar
dc.contributor.authorLukáš Löffelmann
dc.date.accessioned2022-06-10T22:53:14Z
dc.date.available2022-06-10T22:53:14Z
dc.date.issued2022-06-10
dc.identifierKOS-1065781834605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101790
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je Analýza marketingové strategie společnosti BTL Healthcare Technologies na trhu B2B. V první části této práce jsou objasněná teoretická témata se zaměřením na definici marketingu a vysvětlení jeho významu, popis marketingového mixu, strategického řízení, typů strategie a procesu situační analýzy. Druhá část práce je zaměřena na analýzu prostředí podniku spolu s jejím zhodnocením a tvorbou návrhu na zlepšení aktuální situace.cze
dc.description.abstractThe topic of this Bachelor thesis is Analysis of the marketing strategy of BTL Healthcare Technologies in the B2B market. The first part of this thesis explains the theoretical topics focusing on the definition of marketing and explaining its meaning, describing the marketing mix, strategic management, types of strategy and the process of situational analysis. The second part of the thesis focuses on the analysis of the company's environment along with its evaluation and the development of a proposal for improving the current situation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingcze
dc.subjectmarketingová strategiecze
dc.subjectanalýza marketingové strategiecze
dc.subjectsituační analýzacze
dc.subjectMarketingeng
dc.subjectmarketing strategyeng
dc.subjectmarketing strategy analysiseng
dc.subjectsituational analysiseng
dc.titleAnalýza marketingové strategie společnosti BTL Healthcare Technologies na trhu B2Bcze
dc.titleMarketing Strategy Analysis of BTL Healthcare Technologies in the B2B Marketeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSadílek Tomáš
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record