Show simple item record

Optimization of reconstruction / construction of family housedc.contributor.advisorBeranovský Jiří
dc.contributor.authorPetr Kroneisl
dc.date.accessioned2022-06-08T22:53:44Z
dc.date.available2022-06-08T22:53:44Z
dc.date.issued2022-06-08
dc.identifierKOS-1169795453205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101404
dc.description.abstractNásledující práce se zabývá problematikou optimalizace rodinného domu v obci Krakovec. Práce je rozdělena do několika částí. Zprvu je popsán současný stav objektu za účelem určení počáteční fáze pro následné zásahy. Dále je popsána legislativa spojená s danou problematikou. V další fázi jsou představeny prvky, které zpravidla pomáhají zlepšovat parametry objektů. Z těchto prvků jsou sestaveny konkrétní varianty řešení, které jsou pak zhodnoceny pomocí ekonomických nástrojů. V závěru je zhodnocení a doporučení nejlepších řešení.cze
dc.description.abstractThe following thesis deals with the problem of optimalisation of a family house in the town Krakovec. The work is divided into several segments. First, the current situation is described in order to determine the initial phase for the following changes. Further, the thesis deals with the existing legislation associated with this topic. Subsequently, elements that tend to improve the parameters of buildings are introduced. Based on these elements, variants of possible solutions are proposed. They are then evaluated based on economic tools. Reccomendations for the best solutions and evaluation are in the conclusion of the thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectoptimalizace energetických úsporcze
dc.subjectrekonstrukce rodinného domucze
dc.subjectekonomické hodnocenícze
dc.subjectoptimization of energy savingseng
dc.subjectreconstruction of family houseeng
dc.subjecteconomic evaluationeng
dc.titleOptimalizace rekonstrukce/výstavby rodinného/bytového domucze
dc.titleOptimization of reconstruction / construction of family houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJablonská Šárka
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record