Now showing items 1-15 of 15

  • Analýza a návrh informačního systému pro evidenci stravenek 

   Author: Lukáš Pechač; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření informačního systému pro správu stravenek ve velké korporátní firmě. Evidence stravenek, která se v současné době ve firmě využívá, je již zcela nevyhovující kvůli personálnímu růstu ...
  • Aplikace pro podporu otevírání dat o dřevinách pomocí otevřené formální normy 

   Author: Ladislav Prix; Supervisor: Klímek Jakub; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Otevřenáformálnínormajepojemdefinovanýv§3odst.9zákonač.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Jedná se o datovou specifikaci, která zaručí, že otevřená data splňující tyto požadavky budou mít jednotnou formu a ...
  • Aplikace pro přehlednou správu inzerátů nabídek pracovních pozic 

   Author: Hynek Bulíř; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato bakalářská práce spočívá v analyzování potřeb, návrhu a vytvoření webové aplikace pro zjednodušení náborového řízení. Aplikace je určena pro personální oddělení firmy, která si sama spravuje nábor kandidátů, stará se ...
  • Automatické generování modelů pro virtuální realitu 

   Author: Filip Pavlas; Supervisor: Klán Petr; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací metody vhodné pro generování trojrozměrného modelu ze sekvence dvojrozměrných snímků. V rámci rešerše jsou popsané současné možnosti generování modelů a to jak konvenčními metodami, ...
  • Lokální koordinace a plánování pro robotický fotbal 

   Author: Tomáš Valenta; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Předmětem této práce je prozkoumání relevantních technik návrhu lokálního řízení agentů s možností aplikace v robotickém fotbale. Jako vnitřní mechanismus agentů jsou použity rozhodovací stromy a k jejich konstrukci je ...
  • MANTA - aplikace pro management test analýzy 

   Author: Lenka Pohanová; Supervisor: Benda Miroslav; Opponent: Štěpán Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Práce tvoří jádro budoucí aplikace pro firmu CETIN. Nahradí dosavadní Excel tabulku webovou aplikací. Hlavní prvek aplikace je tedy tabulka, která zachovává potřebnou funkcionalitu Excel tabulky, a to možnost podbarvit ...
  • Materiály v počítačové grafice 

   Author: Tomáš Cicvárek; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Téma této práce zahrnuje popis formátů používaných v real-time grafickém zobrazování herního enginu Unity a fotorealistického vykreslovacího softwaru Octane firmy Otoy, který slouží jako offline vykreslovací software ...
  • Nelineární pořad pro kulovou projekci 

   Author: Vít Valečka; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Spratek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-29)
   Získávání obsahu pro planetária je velmi obtížné, obzvláště pak pro ta malá. Filmy a videa pro fulldome projekci jsou vzácná a velmi drahá, ať už mluvíme o časově omezené nebo doživotní licenci. Ceny ročního pronájmu pořadu ...
  • Ovládací a měřící software pro testování roznětnic Armády ČR 

   Author: Martin Vitoušek; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Cílem práce je návrh a implementace ovládacího a měřicího softwaru pro zařízení určené k testování roznětnic Armády České Republiky. Měřicí aparatura se skládá z běžného počítače, prototypu testovacího zařízení s deskou ...
  • Rozšíření nástroje pro vyhledávání osobních údajů 

   Author: Tomáš Chvosta; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   V této bakalářské práci jsou zkoumány osobní údaje podle GDPR (nařízení EU 2016/679 upravující náležitosti ohledně zpracování osobních údajů) z pohledu jejich obecné charakteristiky, ale také z pohledu uložení těchto údajů ...
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Author: Ondřej Tomáš Klimeš; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Tématem práce je vytvořit učební texty pro výuku programového vybavení – C#, 3. ročníku SPŠE Ječná. Cílem práce je hledat efektivní způsob výuky, který by žákovi předal nejen znalosti, ale také dovednosti. Teoretická část ...
  • Webové rozhraní diabetického deníku 

   Author: Phung-Dong Kulcsár; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zabývá rozšířením možností monitorace parametrů, které ovlivňují hladinu koncentrace glukózy v krvi pacienta trpící chorobou diabetes mellitus. Výstupem je webová aplikace implementovaná pomocí technologie ...
  • Webový informační systém Elektronická třídní kniha 

   Author: Martin Vaner; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou informačního systému pro správu třídních knih. Výsledkem je open-source informační systém v podobě webové aplikace, který dokáže nahradit papírové třídní knihy a pomáhá tak snižovat ...
  • Zařízení pro snímání zrychlení a jeho přenos do PC 

   Author: Tomáš Šipka; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Židek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro snímání zrychlení a jeho přenos do PC. Předpokládanou aplikací je role prostředníka při komunikaci mezi uživatelem a počítačem. Díky implementaci 3-osého ...
  • Zobrazení stavu průmyslových zařízení a podpůrných dat v rozšířené realitě 

   Author: Jan Andrys; Supervisor: Janů Vojtěch; Opponent: Matuš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   U průmyslových zařízení je diagnostika jednou z nejdůležitějších částí, díky její správné funkčnosti je možné zabránit ztrátám ve výrobě. Nový pracovníci si často musí projít několik školení, aby pochopili, jak funguje ...