Zobrazují se záznamy 19555-19574 z 31809

   Klíčové slovo
   p-n junction [1]
   P-Q diagram, P-G diagram, production process, production process modelling, company processes optimization, efficiency [1]
   P-Q diagram, P-G diagram, výrobní proces, projektování výrobních procesů, optimalizace podnikových procesů, efektivnost [1]
   P1-approximation. [1]
   P2P, payment, market, service, bank, security, application [1]
   P2P, platba, trh, služba, banka, bezpečnost, aplikace [1]
   Pacemaker implantation,real costs,Activity-based costing,calculation of the real costs [1]
   pacemaker,iPod,function of the pacemaker [1]
   Pacemaker,ON DEMAND,Electric Stimulation,Implatable Device,Conduction Systemof the Heart [1]
   pachymetrie,metody měření pachymetrie,nitrooční tlak,Schiötzůvimpresní tonometr,Goldmannůvaplační tonometr,glaukom,Ocular Response analyzer [1]
   Pachymetry,pachymetry measurementmethodintraocularpressure,SchiotzTonometer,GoldmannApplanationTonometer,Glaucoma,Ocular Response analyzer [1]
   Pacient,Elektronický portálový zobrazovací systém, Metoda Monte Carlo [1]
   pacient,glaukom [1]
   pacient,hospitalizační péče [1]
   pacient,spokojenost [1]
   pacient-specifické modely, populačně-široký model, pneumonie, klasifikační a regresní stromy [1]
   pacientský monitor, reálný čas, sběr dat, kamera, OCR [1]
   Pacientský simulátor,HPS,CHOPN,Zeus Infinity Empowered,PCV [1]
   Pacientský simulátor,pulzní oxymetrie,pletysmografická křivka,desaturace [1]
   Pacientský simulátor,řídicí jednotka,HPS,ECS,EKG,plicní ventilátor,defibrilátor,pacientský monitor [1]