Now showing items 18460-18479 of 33153

   Subject
   N-cut [2]
   Naberanie,Talent,Riadenie talentov,Výber zamestnancov,Vojna talentov [1]
   nabíječka elektromobilu,deska plošných spojů,aktivní PFC,SiC,vysoká hustota výkonu [1]
   Nadzemní vedení, druhy vodičů, proudová zatížitelnost vodiče, CIGRÉ, Ing. Tomčík, celohliníkové vodiče, TACSR, ACCC, investiční náklady modernizace a rekonstrukce vedení VVN [1]
   Nadzvuková doprava, rychlost zvuku, sonický třesk, letecké předpisy, plánování letů, časové úspory [1]
   Nahrávaní hlasu, Video hry, Voice-overs, Kolaborace, Java, Hibernate ORM, Spring Framework [1]
   nahrávání hovorů,kontaktní centrum,VoIP,Cisco,BIB,SIP,RTP [1]
   nahrávání přednášek,automatizace,sledování obličeje,Dlib,OpenCV,MFCC,mel-kepstrální analýza,kinematografická pravidla [1]
   Naive Bayes, Decision tree, Random forest, ARIMA, Cox's regression, Moving average, Butterworth filter, heat detection [1]
   Naive Bayes, Decision tree, Random forest, ARIMA, Coxova regrese, klouzavý průměr, Butterworthův filtr, detekce říje [1]
   Najdi-lekarnu.cz, lekarna, logo, web design, Bootstrap, Sass, Mapy.cz [1]
   Najdi-lekarnu.cz, pharmacy, logo, web design, Bootstrap, Sass, Mapy.cz [1]
   Nakazima punch test,FEM,ductile damage,analytical solution,optimization [1]
   Nakazima punch test,MKP,tvárné porušení,analytické řešení,optimalizace [1]
   nakažlivé onemocnění; data o cestujících; vyhledávání cestujících; API data; PNR data [1]
   nakládání s odpady, komunální odpad, separace, produkce, sběrné místo, Králíky [1]
   Naklápěcí plošina, kamerový systém, hodnocení pohybových vzorů [1]
   Nalisovaná nádoba,nalisovaný spoj,MKP,ABAQUS,silnostenná nádoba,osové napätie,nu-merické výpočty,analytický návrh,konštrukčné úpravy [1]
   nalisované spoje, analýza mechanických vlastností, distanční vložka [1]
   nalisovaný spoj,nalisovaná nádoba,tlustostěnná nádoba,silnostěnná nádoba,osová síla,axiální síla,analytický návrh,nalisování zastudena,nalisování zatepla,podélné lisování,příčné lisování,metoda konečných prvků,MKP,Abaqus,numerické experimenty,konstrukční úpravy,statické namáhání,dynamické namáhání [1]