Now showing items 3973-3992 of 33153

   Subject
   C - ITS [1]
   C ? factor,crops,follow,BBCH,agricultural areas,water erosion,USLE [1]
   C ? faktor,plodiny,úhor,BBCH,zemědělské plochy,vodní eroze,USLE [1]
   C language, UNIX, voice data extraction, phone calls, network monitoring, VoIP telephony, SIP [1]
   C#,knihovna,časové razítko,timestamp,rfc3161 [1]
   C#,library,timestamp,management,rfc3161 [1]
   C*-algebra [1]
   C++ measurement Embarcadero analysis DFFT [1]
   C++ měření Embarcadero analýza DFFT [1]
   C++, Python, CoffeeScript, Clang/LLVM, návrh rozšíření syntaxe, implementace rozšíření syntaxe [1]
   C++, Python, CoffeeScript, Clang/LLVM, syntax extension design, syntax extension implementation [1]
   C++,compiler,Easyui,HTML,JavaScript,JSON,lexer,parser [1]
   C++,Easyui,HTML,JavaScript,JSON,kompilátor,lexikální analýza,syntaktická analýza [1]
   C-arm,cost effectiveness,stents,transcatheter aortic valve implantation,implantable cardioverter defibrillator [1]
   C-ramena,nákladová efektivita,stenty,transkatetrální implantace aortální chlopně,implatabilní kardioverter-defibrilátor [1]
   C-S-H gel coating [1]
   C/C++, planetary movement simulation, optimization, cycle unrolling, parallelization, OpenMP [1]
   C/C++, simulace pohybu planet, optimalizace, rozbalování cyklů, paralelizace, OpenMP [1]
   C2000? LaunchPad, Code Composer, deska plošných spojů, Formica 4.40 Layout, řízení pohonu, stejnosměrný motor, světelná dioda [1]
   C2000? LaunchPad, Code Composer, PCB, Formica 4.40 Layout, control of drive, DC motor, light emitting diode [1]