Now showing items 30042-30061 of 32988

   Subject
   UA,bezpilotní letadlo,legislativní rámec,vězeňství,ochrana perimetru,multikoptéra [1]
   UA,unmanned aircraft,legislative framework,penitentiary,protection of prison perimeter,multicopter [1]
   UAS, augmented reality, virtual reality, remote control [1]
   UAS, augmetovaná realita, virtuální realita, dálkové ovládání [2]
   UAS, UAV, drones, georeferencing, geo-spatial database, PostgreSQL, PostGIS, geo-mapping, GoPro, camera calibration, odometry [1]
   UAS, UAV, HALE UAV, bezpilotní prostředky vysokého dostupu, propulsní soustavy, letecké motory [1]
   UAS, UAV, HALE UAV, unmanned aerial vehicles with high altitude ceiling, propulsion systems, aircraft engines [1]
   UAS,detect and avoid,conflict resolution,path prediction,collision avoidance system [1]
   UAS,detekovat a vyhnout se,odstranění kolize,předpověď dráhy,systém předcházení kolizím [1]
   UAS,legislative framework,autonomous,remotely piloted,EASA concept,integration,uncontrolled aerodrome [1]
   UAS,legislativní rámec,autonomní,dálkově řízemé.,koncept EASA,integrace,neřízené letiště [1]
   uav visualisation,unmanned aerial vehicles,tile services,procedural terrain,picking small objects [1]
   UAV, Bezpilotní letadlo, Bezpilotní prostředek, Model letadla, Multikoptéra, Kvadrokoptéra [1]
   UAV, bezpilotní prostředek, plánování trasy, LIDAR, mračno bodů, polygonální model, problém obchodního cestujícího, A* ve 3D, 2-opt [1]
   UAV, dron, letová bezpečnost, integrovaný záchranný systém [1]
   UAV, drone, flight safety, integrated rescue system [1]
   UAV, localization, optical flow, computer vision [1]
   UAV, lokalizace, formace, triangulace, Unscented Kalman filter, rádio-frekvenční identifikátor [1]
   UAV, plánování trajektorií,plánování pokrývacích trajektorií,pokrývání nekonvexních oblastí [1]
   UAV, tailsitter, flying wing ,MAV, VTOL [1]