Zobrazují se záznamy 21-40 z 28611

  • Transport solí a tvorba výkvětů na površích historických cihel - praktická analýza 

   Autor: Šípek Jakub; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   U starých nebo historicky významných budov se často vyskytují problémy způsobené zvýšenou vlhkostí ve spodní stavbě. Problém často způsobí chybějící hydroizolace spodní stavby. Spolu s vodou do konstrukce pronikají i jiné ...
  • Zníženie rizika letného prehrievania drevostavieb - výpočtová analýza 

   Autor: Hančíková Gabriela; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou letnej stability a vplyvom rozdielnej tepelnej akumulácie materiálového riešenia stavieb. Práca je zameraná na stavby na báze dreva, vyznačujúce sa nízkou tepelnou kapacitou. V práci ...
  • Vliv lokálních klimatických podmínek na tepelně-vlhkostní chování větraných prostor 

   Autor: Štěpánová Zdeňka; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Dohnal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato práce se zabývá vlivem lokálních klimatických podmínek na tepelně-vlhkostní chování přirozeně větraných půdních prostor. V jedné oblasti byla vybrána čtyři klimaticky rozdílná stanoviště, na kterých probíhalo měření ...
  • Horní otočná konstrukce s teleskopickým ramenem autojeřábu 

   Autor: Morkes Jan; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Malý Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Návrh řešení teleskopického výložníku na horní otočné konstrukci autojeřábu. Celkové rozměry přizpůsobeny pro vozidlo Tatra T815 - 7 FORCE. Vyhodnocení pracovní oblasti jeřábu spolu s výpočty nejdůležitějších prvků. ...
  • Komplexní návrh obálky části výškové budovy 

   Autor: Týle Lukáš; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem mé diplomové práce bylo komplexně navrhnout opláštění a střechu části výškové budovy v Londýně. Jedná se o Sky Lounge Bar v posledních dvou podlažích 183metrové budovy. Zadáním je opláštění formou lehkého obvodového ...
  • Metodologie tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů 

   Autor: Vojta Lukáš; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Janíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Tato diplomová práce pojednává o metodologii tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů. V první části je tato problematika popsána z obecného hlediska. Nejprve je provedena obecná rešerše, kde jsou popsány jednotlivé ...
  • Optimalizace výroby dopravního značení 

   Autor: Trajer Stanislav; Vedoucí práce: Mádl Jan; Oponent práce: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Cílem této bakalářské práce je shrnout a posoudit zejména ekonomickou stránku celého výrobního procesu svislého dopravního značení ve společnosti Reno Šumava a.s. Dále si dává za cíl navrhnout technicko-ekonomická opatření ...
  • POLYFUNKČNÍ BUDOVA S TRŽNICÍ 

   Autor: Ondrušková Eva; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Ševčíková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Cílem diplomního projektu je navrhnout polyfunkční dům s tržnicí pro město Semily. Tato budova by měla být zasazena do nově navržené urbanistické situace vymezující nové Náměstí Pavla Tigrida. Budova by měla obsahovat ...
  • Kampus Albertov - lázně 

   Autor: Urbanová Martina; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Kamenický Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
   Budova bývalých parních lázní Na Slupi z roku 1931 od architekta Jana Jerolíma, je v současné době ve velmi špatném stavu. Projekt pracuje s návratem lázeňské tradice do Prahy a záchranou budovy ve stylu pozdní moderny.
  • Emise zážehového motoru a modelování třícestného řízeného katalytického systému 

   Autor: Shanmughanathan Shankar Balaji; Vedoucí práce: Klír Vojtěch; Oponent práce: Bolehovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
   Automobiles are an important part of life in today's world. These machines are the main escorts for our daily travels. Automobiles are also one of the source of air pollution. So, reducing engine out emission is a great ...
  • Rekonstrukce výrobní haly a přístavba skladovací haly s administrativní částí 

   Autor: Andreas Dominik; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Černý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Cílem této diplomové práce je zpracování projektu rekonstrukce výrobní haly a přístavba skladovací haly s administrativní částí společnosti zabývající se zpracováním plechů v průmyslové zóně města Tábor. Vzorovým podkladem ...
  • Zámek Liteň - nové centrum obce 

   Autor: Peřestý Kryštof; Vedoucí práce: Hulec Mikuláš; Oponent práce: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-01)
   Diplomová práce se zabývá adaptací a zapojením soukromého zámeckého areálu do fungování obce Liteň. Návrh minimalizuje rozšiřování obce do krajiny - suburbanizaci. Nabízí alternativu využití vnitřní periferie. Začleňuje ...
  • Struktura a mřížková dynamika SrTiO3 

   Autor: Lebeda Miroslav; Vedoucí práce: Drahokoupil Jan; Oponent práce: Kalvoda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   V rámci této bakalářské práce se zaobíráme experimentálními metodami rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie aplikovanými na perovskitové polykrystalické vzorky SrMnxTi(1-x)O3, kde x nabývá hodnot od 0 do 0,3 ...
  • Vyhlídková věž 

   Autor: Farkaš Tomáš; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Baierle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-27)
   V této práci jsem se zaměřil na vytvoření 3D výpočetního modelu vyhlídkové věže Bohdanka v obci Bohdaneč, který odpovídá skutečnému provedení stavby. Statický model jsem tvořil pomocí výpočetního programu Scia Engineer. V ...
  • Využití odpadních ocelových vláken pro přípravu drátkobetonů 

   Autor: Havrda Jan; Vedoucí práce: Reiterman Pavel; Oponent práce: Doležel Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím odpadních ocelových vláken jako rozptýlené výztuže do drátkobetonů. Byly provedeny porovnávací testy betonu s komerčními a odpadními drátky. Jejich problémem použití v betonových ...
  • Analýza skrytého kotevního bodu pro skleněné konstrukce 

   Autor: Minda Branislav; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Táto diplomová práca popisuje experimenty sklenených spojov s vloženou hlavou oceľovej skrutky, vytvorenie numerického modelu tohto spoja pomocou programu ANSYS, ktorý je totožný s uskutočnenými experimentami a parametrickú ...
  • Vitralock systém pro stěny z dutých skleněných tvarovek 

   Autor: Polata Stanislav; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Machalická Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit doporučení pro návrh a provádění stěn z dutých skleněných tvárnic montovaných pomocí systému Vitralock. Tato doporučení budou navržena na základě provedení dílčích experimentů s prvky ...
  • Analýza dřevěné konstrukce rozhledny Vel. Kosíř 

   Autor: Řehořek Hynek; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Ducheček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Diplomová práce se zabývá posouzením stávající konstrukce dřevěné rozhledny "Velký Kosíř" a předmětem práce je též alternativní návrh úprav konstrukce, spojů a detailů v případech, kdy bylo shledáno nevyhovující stávající ...
  • Rekonstrukce a dostavba hájenky v Majdaleně 

   Autor: Bayerová Barbora; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Černý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-01)
   Diplomová práce řeší rekonstrukci a dostavbu hájenky Barbora, která je ve vlastnictví Lesů České republiky. Zaměřuje se na změnu funkčního využití této hájenky a podobných nevyužívaných objektů v rámci ČR. Cílem práce je ...
  • Ověření mikromechanických vlastností feriticko-martenzitických ocelí pomocí vysokoteplotní nanoindentace 

   Autor: Růžička Jan; Vedoucí práce: Dostál Václav; Oponent práce: Kříž Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-22)
   Tato diplomová práce se zabývá vysokoteplotní nanoindentací feriticko-martenzitických ocelí, konkrétně oceli EUROFER 97. Obsah práce začíná studií o současných reaktorových ocelích, jejich chování a degradaci. Následuje ...