Now showing items 21-40 of 52296

  • Kolaborativní filtrování pro portál LearnerOn – případová studie 

   Author: Filip Sikora; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Severa Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a tvorbou více-vrstvého doporučovacího modulu pro vzdělávací portál, jejíž hlavní část tvoří kolaborativní filtrování. To je navrženo a použito specificky pro potřeby portálu. ...
  • Regulace elektrického pohonu mikrokontrolérem 

   Author: Marek Vláčil; Supervisor: Kobrle Pavel; Opponent: Rosová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Cílem této práce je realizovat funkční elektrický pohon se stejnosměrným motorem s použitím mikrokontroléru od společnosti Texas Instruments TMS320F28335. V úvodu je proveden popis moderního mikrokontroléru TMS320F28335, ...
  • Předpovídání výsledků fotbalu pomocí funkcí doplňování tenzorů 

   Author: Martin Kostrubanič; Supervisor: Da Silva Alves Rodrigo Augusto; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Fotbal je velmi populární sport s více než 3,5 miliardy fanoušků po celém světě a predikce výsledků zápasů je stále důležitější. Zatímco k tomuto účelu bylo použito několik metod strojového učení, personalizované metody ...
  • Studie dopravních vazeb Prahy a přilehlého regionu po výstavbě metra D 

   Author: Tomáš Bartoš; Supervisor: Zajíček Jakub; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Předmětem diplomové práce „Studie dopravních vazeb Prahy a přilehlého regionu po výstavbě metra D“ je komplexně analyzovat stav dopravní obsluhy území v současnosti a ve výhledu včetně stručného popisu území za využití ...
  • Zvýšení významu železnice v dopravní obsluze města Sušice 

   Author: Klára Stejskalová; Supervisor: Purkart Pavel; Opponent: Vodák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Předmětem diplomové práce je variantní návrh provozních a organizačních opatření, která povedou ke zvýšení významu železnice v dopravní obsluze města Sušice a přilehlého okolí. Priority návrhu jsou stanoveny na základě ...
  • Informační kvalita texturních příznaků 

   Author: Pavel Kříž; Supervisor: Haindl Michal; Opponent: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Už byly představeny desítky a možná i stovky texturálních příznaků, avšak nějaké rozsáhlé hodnocení a porovnání příznaků stále chybí. V této práci prozkoumáme a popíšeme monospektrální a multispektrální příznaky a na základě ...
  • Jak těžké je chytit Krabčáka? 

   Author: Petr Michalíček; Supervisor: Schierreich Šimon; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato práce se zabývá studiem karetní hry Krabčáci, a to jak z hlediska složitosti i nalezení optimální výherní strategie. Bude představen obecný matematický model pro hru ze kterého je možné tvořit jednodušší varianty hry. ...
  • Webová aplikace pro vyhledávání MIDI souborů na základě podobnosti melodií 

   Author: Tadeáš Pála; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhledáváním v hudebních MIDI databázích na základě podobnosti melodií. V práci jsou prezentovány algoritmy pro předzpracování a porovnání skladeb a struktura vyhledávače. Dále je prezentován ...
  • Webový portál pro integraci DSW ve firemním prostřední 

   Author: Tomáš Pospíšil; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Jirka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá vytvořením webové aplikace sloužící jako proxy služba pro nástroj Data Stewardship Wizard (DSW) zaměřující se na tvorbu Data Management Plan (DMP). Implementovaná aplikace slouží k usnadnění ...
  • Objektově-relační mapování pro přístup k databázi v jazyce JavaScript 

   Author: Ladislav Louka; Supervisor: Matoušek Jan; Opponent: Šmolík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato práce se zabývá balíčky a frameworky pro objektově relační mapování a tvorbu SQL dotazů pro technologii JavaScript, se zaměřením na podporu jazyka TypeScript. Cílem práce je porovnat podporu jazyka, schopnosti ...
  • Testovací prostředí carsharingového systému 

   Author: Jan Levý; Supervisor: Ravas Filip; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   V této diplomové práci je popsán návrh a implementace procesu, pomocí kterého je možné dynamicky vytvořit nové testovací prostředí pro backendovou aplikaci carsharingového projektu Uniqway. Výsledné řešení zároveň umožňuje ...
  • Problém Target Set Selection v řídkých a geometricky motivovaných sítích 

   Author: Michal Dvořák; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Opler Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   V této práci se zabýváme následujícím modelem šíření názoru v sociální síti. Na začátku někteří jedinci přijmou jistý názor (například tak, že jsou uplaceni). Poté se názor v síti šíří v diskrétním smyslu podle následujících ...
  • Optimalizace metod pro separaci tH(bb) signálů s využitím strojového učení 

   Author: Martin Vatrt; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Šimánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Studium Higgsova boson a jeho interakcí s ostatními částicemi bylo v posledních letech jedním z hlavních témat částicové fyziky. Od jeho objevu v roce 2012 byla vykonána řada experimentů za účelem bližšího porozumění jeho ...
  • Webová aplikace pro pořádání chrtích dostihů Dog-Go 

   Author: David Fencl; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Hlavním cílem této práce je vytvořit kompletní webovou aplikaci, která pořadatelům podstatně zjednoduší organizaci psích závodů. Zároveň majitelům psů usnadní přihlašování svých jedinců do závodů a nabídne jim přehled o ...
  • Implementace metriky pro větvení v Isolation Forest 

   Author: Maroš Kramár; Supervisor: Valenta Adam; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Detekcia anomálií je dôležitou súčasťou analýzy dát a strojového učenia so širokým spektrom využitia. V dobe, keď sa údaje spracúvajú v obrovských množstvách, môžu byť tradičné metódy výpočetne nákladné a nemusia byť dobre ...
  • Návrh systému na čipu s procesorem RISC V pro řídící obvod USI digitálního grafického pera 

   Author: Martin Stahl; Supervisor: Novák Tomáš; Opponent: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá RTL návrhem a implementací systému systému na čipu na procesorové platformě RISC-V pro USI ovladač grafického pera. Současný SoC ovladače pera založeného na CoolRISC je analyzován a na základě ...
  • Softwarový nástroj pro urychlení vývoje a nasazení nových průmyslových aplikací preparativní chromatografie 

   Author: Adam Svoboda; Supervisor: Henke Svatopluk; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Modelově prediktivní řízení je důležitým nástrojem průmyslovích systémů, vyžaduje však velké množství dat a výpočetní síly. V této práci vytvoříme softwarové nástroje pro identifikaci matematického modelu chromatografie a ...
  • Modulární překladač pro TinyC 

   Author: Martin Prokopič; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato práce popisuje překladač jazyka tinyC do assemberu virtuálního stroje tiny86 (oboje používané v předmětu NIE-GEN). Překladač je implementován v jazyce Scala, je napojen na existující nástroje používané v předmětu, ...
  • Analýza datových toků v SQL skriptech dialektu Databricks 

   Author: Lucie Procházková; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Mácha Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato diplomová práce zkoumá dialekt Databricks SQL a navrhuje metodu automatické analýzy skriptů a prototyp skeneru pro nástroj Manta, který se zabývá data lineage. Data lineage je nezbytná pro integritu a správu dat. ...
  • Automatizované pipeliny pro analýzu dat 

   Author: Michael Vrána; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Donat-Bouillud Pierre
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Pipeliny pro analýzu dat popisují datovou analýzu, jako sekvenci na sobě závisejících kroků. Tyto pipeliny jsou reproducibilní a lze je vyhodnocovat efektivně. Tato práce se zabývá návrhem a implementací balíčku v jazyce ...