Now showing items 21-40 of 39542

  • Hranice - jezdecký areál - tribuna 

   Author: Alexandra Sypeňová; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Táborský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Cieľom projektu je riešiť súčasný nedostačujúci stav jazdeckého areálu v Humpolci. Areál je v dobe vzniku projektu stále prístupný verejnosti bez obmedzenia. Jedná sa o plochu mimo centra mesta, avšak na veľmi atraktívnom ...
  • Dvůr 

   Author: Tereza Říhová; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Kulturní dvůr U Mlejna nacházející se v městské čtvrti Praha Uhříněves je navržen jako soubor tří budov. Ty jsou provozně i stavebně propojené a mají za cíl propojit residenční čtvrť s turistickou stezkou. Soubor kombinuje ...
  • Dům pro seniory 

   Author: Helena Slivečková; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předmětem mého návrhu je dům pro seniory nacházející se v okrajové části Prahy- Uhříněvsi. Doposud nevyužitá parcela se nachází mimo rušnou hlavní osu obce, ale zároveň je stále v pohodlné docházkové vzdálenosti od starého ...
  • Hostel, Jablonec 

   Author: Alžběta Skrčená; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Prostor mezi budovami v proluce mezi ulicemi Horní náměstí a Máchovou v centru Jablonce nad Nisou se stal místem pro zbrusu nový hostel. Projekt se snaží vyplnit mezeru mezi starými historickými budovami jako poslední ...
  • Katolická teologická fakulta UK 

   Author: Johana Zafarová; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Měrková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Jedná se o budovu Katolické teologické fakulty UK v Praze, která se nachází na Novém Městě na území zahrad kláštera Na Slovanech. Hmota objektu doplňuje uliční řadu bytových domů v ulici Vyšehradská. Budova je rozdělena ...
  • Sdílené bydlení, Praha - Výtoň 

   Author: Kristýna Štěrbová; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Navrhovaný polyfunkční dům se nachází v Praze na Výtoni. Jedná se o objekt, který zakončuje Neklanovu ulici. Objekt má jedno podzemní podlaží a šest nadzemních podlaží. V podzemním podlaží se nachází garáž pro osobní ...
  • Apartmány, Tuchoměřice 

   Author: Tereza Stejskalová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Obsahem této bakalářské práce je novostavba a přístavba ke starému domu, který se nachází v areálu kláštera v Tuchoměřicích. Budova se nachází v severozápadní části areálu, který tak pohledově uzavírá. Jedná se o dvoupodlažní ...
  • Hotel, Česká Kamenice 

   Author: Soňa Stromšíková; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Soukup Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Téma bakalářské práce je návrh novostavby hotelu v České Kamenici. Pozemek se nachází na Náměstí 28. října, blízko historického centra města a břehu řeky Kamenice. Hlavním cílem bylo zastavět vzniklou proluku s návazností ...
  • Klášter 

   Author: Vendula Stehlíková; Supervisor: Hlaváček Dalibor; Opponent: Šmelhaus Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Klášter je navržen v historické návaznosti mnišského působení na Ostrově sv. Kiliána. Jedná se o až třípodlažní budovu kláštera sloužící cisterciáckému řádu. Provoz mnišského života v klášterní části je provozně striktně ...
  • Pomůcka pro děti 

   Author: Eliška Kubů; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Paďourková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Grippy je kompenzační pomůcka pro děti a dospělé s poruchou jemné motoriky. Je to uchopovací předmět, který pomáhá uživateli zvládnout základní potřeby, jako je například jíst, nebo psát. Nemá příliš složitý tvar. Umožňuje ...
  • Sportovní pomůcka 

   Author: Kryštof Jinek; Supervisor: Streit Filip; Opponent: Pražák Albert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Otto je zadní svítilna na jízdní kolo, která má za cíl zvyšovat bezpečí cyklisty. Oproti jiným výrobkům na trhu stejného charakteru lépe využívá úhlu osvětlení, je uživatelsky přívětivější, lépe zabezpečena před krádeží a ...
  • Uplatnění historických technologií v současném designu 

   Author: Petra Mikolášová; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Jirásková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   „Superhrdinové města“ jsou hračkou pro děti, která má v úmyslu rozvíjet jejich sociální a empatické myšlení. Charaktery šesti soustružených dřevěných figurek „superhrdinů“ vychází z typologie reálných obyvatel našich ...
  • Hrací místo 

   Author: Darina Molatová; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Fassati Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   MERKU.I je skupina komponentů určených k vytváření inovativního hřiště se zaměřením na rozvíjení dětské kreativity. Oproti standartním dětským hřištím, MERKU.I neurčuje jednoznačně účel atrakcí, a dává tak dítěti prostor, ...
  • Design help s vazbou na konkrétní cílovou skupinu 

   Author: David Ondroušek; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Jirkalová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   V mé bakalářské práci se zabývám světlem a jeho účinky na lidské zdraví. Navrhuji svítidlo, které díky svým funkcím a vlastnostem dokáže pomoci lidskému organismu ke správnému fungování. Jedná se o interiérové svítidlo ...
  • Skladování potravin 

   Author: Bára Siničáková; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Hák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Práce se zaměřuje na problematiku skladování potravin v domácnostech. Cílem projektu je navrhnout řešení splňující striktní podmínky správného skladování a omezit zbytečné plýtvání potravinami. Výsledkem jsou víceúčelové ...
  • Kávovar 

   Author: Petr Matoušů; Supervisor: Fišer Jan; Opponent: Trevisan Roberto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj kávovaru určeného k domácí přípravě espressa. V práci jsou vysvětleny náležitosti, které jsou potřeba k dosažení lahodného espressa. Produkt nabídne alternativu kávy jako z kavárny bez ...
  • Help design 

   Author: Eliška Peslová; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Šplíchal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá péčí o partnerské vztahy z pohledu designu. Cílem je přiblížit psychologické poznatky lidem k užívání do běžného života. Navrhuji koncept, který vychází z uživatelského výzkumu a splňuje kritéria ...
  • Help design 

   Author: Sára Rašovská; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Mikolášková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Bakalářská práce s podtitulem Uvědomělé stolování se věnuje tématu Design help. Zaměřuje se na problematiku neuvědomělého stolování/stravování a klade si za cíl nalézt vhodné řešení pomocí produktového designu. V tvorbě ...
  • Rehabilitační pomůcka 

   Author: Lucie Koháková; Supervisor: Karel Marian; Opponent: Pražáková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá designérským návrhem svítidla, které slouží ke zkvalitnění nočního světelného prostředí malých dětí a jejich rodičů. Autorka při navrhování zohledňuje nejen poznatky osvětlovací techniky a optiky, ...
  • Zvlhčovač 

   Author: Anastasiya Asayonak; Supervisor: Jaroš Jan; Opponent: Valigura Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předmětem bakalářské práce je návrh designérského řešení pro zvlhčovací zařízení. Cílem bylo navrhnout takový univerzální zvlhčovač, který by mohl být použit jak v soukromém bytu tak i ve veřejném prostoru. Z pohledu ...