Now showing items 21-40 of 42543

  • Yacht klub, Podolí 

   Author: Anna Hejduková; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Černý Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Budova Českého Yacht Klubu je navržena jako multifunkční objekt pro členy yacht klubu i veřejnosti. Skládá se ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží. V podzemním podlaží se nachází dílna, šatna a technické zázemí. ...
  • Bydlení u Grébovky 

   Author: Lukáš Foltýn; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Světlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Grébovka leží na rozhraní Vinohrad a Vršovic, na prudkém terénním zlomu, pomezí dvou světů. Území je různorodou mozaikou historického těžiště Vršovic s fragmentem původní vesnické zástavby. Tři obytné domy svírající dvůr ...
  • Domov pro seniory, Praha 2 

   Author: Zdenka Studená; Supervisor: Šestáková Irena; Opponent: Jílek Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Návrh objektu domova pro seniory na okraji pražských Vinohrad. Objekt poskytuje ubytování s potřebnou péčí nesoběstačným seniorům. Dále se zde nachází byty pro soběstačné seniory, restaurace, kavárna a denní stacionář.
  • Obytný dům s vybavením, Český ráj 

   Author: Lucie Fousová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Projekt řeší zpracování původní studie navržené v ateliéru Girsa na dokumentaci pro stavební povolení. Návrh řeší polyfunkční stavbu v proluce ve městě Turnov. V parteru stavby se nachází cukrárna a prodejna s čaji. V patře ...
  • Bytový dům, Praha-Libuš 

   Author: Vlasta Mária Machovčáková; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Vít Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Tématem bakalářske práce je návrh bytového domu na nově vznikající výstavbě v Praze 4 - Libuš, na základě návrhu územní studie ateliéru UNIT. Návrh řeší vzájemné fungování a prolínání bytové funkce s komerční funkcí v ...
  • Bydlení u Grébovky 

   Author: Filip Cingel; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sedlák Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Nacházíme se na rozhraní bývalé vesnické struktury starých Vršovic a městské struktury Vinohrad. Bloková zástavba nahrazuje rostlou. Stejný osud potkává malý domek ve svahu. Na jeho místo přichází městský dům sledující ...
  • Yacht klub, Podolí 

   Author: Adéla Herzogová; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Srogončík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Yacht club kombinující více funkcí, sloužící především svým členům. Navrhuji dvoupodlažní budovu zahrnující v prvním patře dílny, fitness a restauraci, v patře druhém klubovnu, ubytování a kancelář s přednáškovou místností. ...
  • Polyfunkční dům, Praha-Libuš 

   Author: Ján Blana; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Vít Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Tématem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v proluce nově vznikající výstavby v Libuši (Praha 4), na základě návrhu územní studie ateliéru UNIT. Návrh řeší vzájemné fungování a prolínání funkci bytové a komerční. ...
  • Kanceláře a byty, Český ráj 

   Author: Denisa Dejdarová; Supervisor: Girsa Václav; Opponent: Kantová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Projekt řeší zpracování původní studie navržené v ateliéru Girsa na dokumentaci pro stavební povolení. Návrh řeší polyfunkční stavbu v proluce ve městě Turnov. Projekt kombinuje řešení administrativy a bydlení s komerkčním ...
  • Kulturní centrum, Brandýs nad Labem 

   Author: Veronika Černecká; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Houštecká Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Kultúrne centrum s knižnicou, ktoré sa nachádza na rozhraní historického centra mesta Stará Boleslav a obytnej zástavby. Hmota nadväzuje na okolitú zástavbu a ponúka možnosť kultúrneho vyžitia.
  • Kulturní dům, Stará Boleslav 

   Author: Václav Havránek; Supervisor: Mádr Josef; Opponent: Lajda Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Předmětem bakalářské práce je návrh kulturního domu do proluky na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Součástí 1.NP bude návaznost na přilehlou pěší zónu a zahradu ve dvorní části objektu.
  • Yacht klub, Podolí 

   Author: Max Kušiak; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Selingerová Michala
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Budova Českého Yacht klubu je navržena jako multifunčkní objekt. Jedná se o jednopodlažní ovjekt zapuštěný v terénu. V navržené budově se nachází podzemní garáže, restaurace, obchod, Český Yacht klub, opravna lodí a sklady lodí.
  • REGENERACE AREÁLU LÁZNÍ SEDMIHOREK V ČESKÉM RÁJI 

   Author: Tereza Horáková; Supervisor: Efler Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Tématem diplomové práce je regenerace areálu lázní Sedmihorek v Českém ráji. Cílem návrhu je nové využití areálu pro rekreaci. Diplomní projekt se zabývá novým využitím jednotlivých budov areálu a jejich vhodnou architektonickou ...
  • POLYFUNKČNÍ DŮM V HOLEŠOVICÍCH 

   Author: Petr Moschner; Supervisor: Císler Ondřej; Opponent: Máslo Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Zahušťování, jakožto forma ekologického rozpínání měst. Polyfunkční budova, jakožto způsob udržení života v místě. Výšková budova, jakožto symbol minulosti i možné cesty vpřed. Hustá polyfunkční výšková budova v Pražské ...
  • Leichte Elementfassade auf Holzbasis zur Modernisierung von Nichtwohnhäusern 

   Author: Tywoniak J.; Bureš M.; Volf M.; Hejtmánek P.; Nováček J.; Lupíšek A.
   (Ernst & Sohn, 2016)
   Der Beitrag befasst sich mit der Entwicklung einer Systemlösung für den Ersatz alter nichttragender Außenwände der Nichtwohnbauten aus den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Hauptidee war, ein vorgefertigtes Produkt ...
  • Vliv struktury balisticky odolného kompozitu na jeho odezvu vůči extrémnímu zatížení 

   Author: Michal Mára; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-02)
   Vysokohodnotný beton vyztužený kovovými vlákny je technologicky vyspělý kompozit s vysokou schopností absorpce a disipace energie. Z důvodu zvýšení balistických vlastností byly vyrobeny a zkoumány betonové vzorky s rozdílným ...
  • Výroba a zkoušení desek z lehkého textilií vyztuženého betonu 

   Author: Cibulka T.
   (Department of Concrete and Masonry Structures, 2019)
   Článek se zabývá lehkým betonem vyztuženým vlákny usměrněnými v podobě sítě a jeho aplikací v tenkostěnných konstrukcích. Součástí experimentálního výzkumu byla výroba zkušebních vzorků v podobě tenkostěnných desek a dále ...
  • Komplexní renovace funkcionalistického obytného domu s ohledem na energetickou efektivitu, vnitřní prostředí objektu a památkovou hodnotu území 

   Author: Mertenová K.; Augustin M.
   (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2016)
   Vzorová pilotní renovace domu z roku 1937 proběhla s ohledem na památkovou hodnotu území. Bylo dosaženo parametrů pasivního standardu u jednotlivých konstrukcí i celé stavby. Řadová sekce byla termicky separována. Potřeba ...
  • Školy s téměř nulovou potřebou energie - ukázky realizovaných staveb ze zahraničí 

   Author: Mertenová K.
   (Centrum pasivního domu, 2016)
   Ve školách stráví většina populace několik let života. Jejich problémem je, a to nejen v České republice, zajistit při nízké energetické náročnosti provozu kvalitní vnitřní prostředí, které má výrazný vliv na zdraví a ...
  • Lehký beton z pórovitého kameniva s rozptýlenou výztuží 

   Author: Cibulka T.
   (Department of Concrete and Masonry Structures, 2020)
   Betonové zdivo je poměrně levné díky široké dostupnosti kameniva používaného do výrobního procesu. Tato kameniva však nejsou vždy z hlediska materiálu vhodná pro použití do nosných konstrukcí. Obvyklým řešením problému ...