Now showing items 21-40 of 41709

  • Zefektivnění provozu na odbavovací ploše terminálu 1 na letišti Václava Havla 

   Author: Daniel Stryk; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Havíř Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Diplomová práce se zabývá provozem na odbavovací ploše Terminálu 1 na letišti Václava Havla v Praze. Cílem práce je navrhnout rekonfiguraci současné infrastruktury, která přinese systematické změny a upravené postupy, ...
  • Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR 

   Author: Jan Paul; Supervisor: Vančura Pavel Edvard; Opponent: Brotánková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   ABSTRAKT: Předmětem bakalářské práce s názvem „Kvalita informování ve vybraných IDS v ČR“ je informování cestujících pomocí webových stránek integrovaných dopravních systémů. Pro následnou práci byl vybrán systém s názvem ...
  • Návrh nového řešení pojezdového systému na letišti Václava Havla 

   Author: Jakub Kordoš; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Předmětem diplomové práce je systém pojezdových drah v souvislosti s vybudováním nové paralelní dráhy na pražském letišti v Ruzyni. Cílem práce je návrh nového řešení jednotného a logického pojmenování místních pojezdových ...
  • Optimalizace výkonných přeletů na kluzácích s využitím meteorologických dat 

   Author: Marek Seitl; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Filip Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Cílem této diplomové práce je optimalizace využití meteorologických dat zaměřená na úspěšné plánování rychlostních přeletů, předletovou přípravu a taktiku přeletu pro výkonné plachtaře. Teoretická část se zabývá analýzou ...
  • Návrh procesu vyskladnění objemných produktů 

   Author: Hynek Chroust; Supervisor: Mocková Denisa; Opponent: Krejčí Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Předmětem diplomové práce je návrh procesu vyskladnění objemných produktů. V rámci diplomové práce byl analyzován skladový proces a vybrán nejvíce problémový. Pro nově navržený proces bylo sepsáno detailní zadání, které ...
  • Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích 

   Author: Petra Staňková; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Koháni Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Předmětem diplomové práce Síťová časová koordinace spojů městské hromadné dopravy v Pardubicích je analyzovat přestupní vazby ve vybrané části linkové sítě veřejné hromadné dopravy v Pardubicích, charakterizovat optimalizační ...
  • Skutečný podíl financování zdrojů EU na projektech dopravní infrastruktury 

   Author: Markéta Katonová; Supervisor: Mertlová Olga; Opponent: Ulrich Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Tématem bakalářské práce bylo provést analýzu předpisů pro získání podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů. Následně tuto analýzu prakticky užít při demonstraci na konkrétním, již realizovaném projektu a ...
  • Bezpečnostní studie pro vícetypové létání pod AOC 

   Author: Jan Honzek; Supervisor: Matyáš Roman; Opponent: Vojta Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Tato diplomová práce se zabývá tématikou vícetypového létání v AOC provozu. Práce se zabývá legislativní, provozní a bezpečnostní problematikou provozu více než jednoho typu. V první části práce je čtenáři představen princip ...
  • Audit bezpečnosti pozemních komunikací a jeho efektivita 

   Author: Kateřina Jiroutová; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Michková Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Bakalářská práce se zabývá auditem bezpečnosti pozemních komunikací a jeho efektivitou. Jejím cílem je představit smysl, procedury a hlavně přínosy auditu v souvislosti s bezpečností silniční infrastruktury a provozu na ...
  • Přeprava automobilů z České republiky do Kazachstánu 

   Author: Madina Shiryayeva; Supervisor: Březina Edvard; Opponent: Lejsková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Cílem bakalářské práce „Přeprava automobilů z České republiky do Kazachstánu“ je charakteristika přepravního procesu automobilů z České republiky ze společnosti Škoda Auto a.s. do Kazachstánu, analýza stávající přepravní ...
  • Technologie e-identifikace bezpilotních systémů 

   Author: Vojtěch Kašpar; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Brchl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Předmětem práce Technologie E-identifikace bezpilotních systémů je seznámit čtenáře s nově zaváděnými požadavky a legislativou, vysvětlit s tím spojené pojmy a provést analýzu a porovnání jednotlivých možností zajištění ...
  • Návrh metod a softwarového řešení pro hodnocení pohybu očí ve virtuální realitě 

   Author: Martin Kavka; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Štrobl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice sledování pohybu očí. Cílem této práce je vytvoření programu s uživatelským rozhraním, který poskytuje nástroje k analýze dat pohybu očí. Data zaznamenávající pohyby očí jsou ...
  • Rozstupy dle turbulence v úplavu 

   Author: Nikita Saprykin; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Předmětem bakalářské práce “Rozstupy dle turbulence v úplavu“ je posouzení různých konceptů minim rozstupů používaných na nejvytíženějších mezinárodních letištích. V počátku jsou popsány aspekty dráhového systému, které ...
  • Možnosti využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR 

   Author: Lenka Mráčková; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Poustka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Cílem bakalářské práce je stanovení možností využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR. V práci nejprve popisuji jednotlivé druhy odbavení jak cestujících, tak zavazadel. Poté vyhodnocuji dotazníkové ...
  • Metody hodnocení únavy u pilotů 

   Author: Marina Zhuzhgova; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   S rychlým rozvojem letectví se stává únava pilotů, která je jedním z klíčových parametrů bezpečnosti letectví, žhavým problémem. Hodně leteckých společností se snaží implementovat strategie zmírnění únavy, ale jen málo ...
  • Tvorba cen letenek - dálkové lety 

   Author: Tereza Honová; Supervisor: Polánecká Anna; Opponent: Langhammer Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Cílem bakalářské práce „Tvorba cen letenek – dálkové lety” je dokázat, že letecké společnosti využívají ke zvyšování výnosů dynamickou sazbu cen letenek. Tato tvrzení jsou dokládána na dvou konkrétních jevech. Prvním z ...
  • Metody kvantifikace stresu u pilotů 

   Author: Sophia Schmusch; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Stuchlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť čitateľovi, aký vplyv má stres na leteckú dopravu a akými spôsobmi je možné ho detekovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom, akým stres vzniká. ...
  • Koncept navigačního řešení v odlehlých oblastech jako záloha GNSS 

   Author: Dominika Fonferová; Supervisor: Lukeš Petr; Opponent: Nosek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření a ohodnocení alternativního navigačního modelu rozšiřující využití terestriálního pokrytí jako záloha GNSS nad oceánem nebo v odlehlých oblastech bez vybavení pozemní infrastruktury.
  • Bioenergy Electricity on Internet of Renewable Energy (IoRE) Framework for Sustainable Electricity Grid Integration in the European Union (EU) 

   Author: Igbinovia F.O.; Krupka J.; Hajek P.; Müller Z.; Tlustý J.
   (Czechoslovakia Section IEEE, 2020)
   Climate change and the finite nature of traditional electricity production sources have resulted in the increasing utilization of renewable electricity sources in today's electricity grid architecture. Which is hoped to ...
  • Electricity Storage in Internet of Renewable Energy (IoRE) Domain for Sustainable Smart Cities 

   Author: Igbinovia F.O.; Krupka J.; Hajek P.; Müller Z.; Tlustý J.
   (Czechoslovakia Section IEEE, 2020)
   Electricity storage is essential to permitting the advocacy of a purely renewable electricity grid architecture. This will be the utmost resolution for devoting only random renewable electricity resources like wind and ...