Zobrazují se záznamy 21-40 z 31105

  • IMPLEMENTACE PRVKŮ PRO SKATEBOARDING DO VEŘEJNÉHO PROSTORU 

   Autor: Kotal Jiří; Vedoucí práce: Kolařík Radek; Oponent práce: Hrouda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem diplomové práce je vztah veřejného prostoru a skateboardingu. Popisuje skateboarding jako nedílnou součást společnosti a snaží se o jeho jasné začlenění do veřejného prostoru. Vyhodnocuje skateboarding jako pozitivní ...
  • PAMÁTKOVÁ OBNOVA DVORA ALINKOV 

   Autor: Kozumplíková Vendula; Vedoucí práce: Girsa Václav; Oponent práce: Kuča Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Návrh se zabývá obnovou dvora Alinkov, který se nachází v jihomoravském kraji poblíž Moravského Krumlova u obce Čermákovice. Jelikož je okolí možná i přímo Alinkov spojený s novokřtěnci, kteří byli zruční řemeslníci, ...
  • ZÁSTAVBA PROLUKY KONGRESNÍ TRG LJUBLJANA 

   Autor: Vyšný Ján; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Kovačevič Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Na vybrané miesto, prieluka do vnútrobloku na Kongresovom námestí, bola v roku 1989 usporiadaná súťaž, ktorej zadaním bolo do vnútrobloku navrhnúť hotel. Víťazom sa stal architekt Boris Podrecca, avšak kvôli zmene režimu ...
  • PŘÍSTAVIŠTĚ PRO HAUSBÓTY NA ŘECE VLTAVĚ V BÝVALÉ OBCI JAROSLAVICE 

   Autor: Daněk Dominik; Vedoucí práce: Sedlák Jan; Oponent práce: Krupauer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem diplomové práce bylo navržení přístaviště pro hausbóty v bývalé obci Jaroslavice. Urbanistický návrh měl být zakomponován tak, aby vznikla nová náves a byl umožněn budoucí rozvoj obce. Hlavním záměrem bylo vytvořit ...
  • ÚSTÍ NAD ORLICÍ - LOCHMANOVA 

   Autor: Votoček Jan; Vedoucí práce: Hradečný Tomáš; Oponent práce: Krýzl Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá možností využití prostranství stávajícího autobusového nádraží a parkoviště v Lochmanově ulici v centru Ústí nad Orlicí. Transformaci předimenzovaného území podmiňuje přesun autobusového nádraží k vlakovému. ...
  • KUTNÁ HORA 

   Autor: Wolf Ondřej; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Ježek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Program a umístnění budovy navazují na závěry z analýzy předdiplomního semináře, který se zabýval celým sídlištěm Hlouška v Kutné Hoře. Třípatrové komunitní centrum s jídelnou, třídami, kancelářemi i prostory pro sport ...
  • REVITALIZACE BROWNFIELDU ZETOR, HAVLÍČKŮV BROD 

   Autor: Sommer Michal; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Hnilička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá tématem přeměny brownfieldu Zetor na plně funkční součást městské struktury ve formě obytné čtvrti s doplňujícími funkcemi.
  • MARTIN 

   Autor: Strelcová Barunka; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Smrčková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Témou diplomovej práce je návrh rehabilitácie areálu bývalých tlačiarní Neografia a jeho okolia v Martine na Slovensku. Blok tlačiární bol dlhé roky prístupný iba zamestnancom továrne. Ja monofunkčný blok transformujem a ...
  • CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ - POD SLOVANY 

   Autor: Krčilová Silvie; Vedoucí práce: Kuzemenský Michal; Oponent práce: Přikryl Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem domu duševního zdraví s nepřetržitou krizovou službou, hledáním programu a vlastností takového domu v kontextu centra Prahy. Nový typologický druh s malou spádovou oblastí, který má za cíl ...
  • LIPTOVSKÝ HRÁDOK 

   Autor: Olosová Mária; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Švehlíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Témou diplomovej práce je zariadenie sociálnych služieb, nakoľko súčasné kapacity podobných zariadení nevyhovujú potrebám obyvateľstva Liptovského Hrádku. Konkrétnou typologickou štruktúrou, ktorá momentálne chýba v ponuke ...
  • ZÁSTAVBA PROLUKY KONGRESNÍ TRH LUBLAŇ 

   Autor: Feldová Lucie; Vedoucí práce: Císler Ondřej; Oponent práce: Nacházel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem této diplomové práce je novostavba divadelní budovy pro Slovinské hlavní město Lublaň. Smyslem práce je hledání podoby divadla pro 21. století a snaha odpovědět na otázky o tom, čím by dnes divadlo mělo být a jakou ...
  • CHEB 

   Autor: Poloch David; Vedoucí práce: Redčenkov Boris; Oponent práce: Kovačevič Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem diplomové práce je doplnění městské struktury historického jádra Chebu, která po asanaci v 60. letech zůstala neúplnou. Současná stavební aktivita se soutřeďuje do lokalit vzdálených od centra města nebo dokonce ...
  • SMUTEČNÍ SÍŇ A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA VE SVINOVĚ 

   Autor: Ptáčková Barbora; Vedoucí práce: Hlaváček Dalibor; Oponent práce: Kupka Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tématem projektu je rozšíření hřbitova a návrh smuteční síně v Ostravě Svinově. Práce vychází ze záměru ostravských městských obvodů Svinova a Poruby rozšířit stávající svinovský hřbitov pro potřeby obou obvodů dohromady. ...
  • UNIVERZITNÍ KNIHOVNA V OLOMOUCI 

   Autor: Pokorný Antonín; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Lešek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá projektem nové univerzitní knihovny v Olomouci. Navrhovaná studie zkoumá možnou zastavitelnost dnešní prázdné parcely - parkoviště a jeho bezprostředního okolí v blízkosti městského centra.Na ...
  • LOKALITA HUSOVA, PARDUBICE 

   Autor: Sýkorová Tereza; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Rössler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá částečně zastavěnou lokalitou při Husově ulici v Pardubicích. Projekt usiluje o doplnění stávající zástavby s ohledem na potřeby obyvatel, kontext okolních staveb a celkový charakter místa. Snaží ...
  • KONCERTNÍ SÍŇ - PODPORA KULTURY V REGIONU 

   Autor: Smola Matěj; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a správným umístěním nové koncertní síně v Plzni. Práce vychází z průzkumu stávajících podmínek působení symfonických orchestrů (filharmonií) v regionech České republiky. Návrh se inspiruje ...
  • MUZEUM PRAŽSKÉHO URBANISMU 

   Autor: Pospíšilová Zuzana; Vedoucí práce: Koucký Roman; Oponent práce: Kloda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce zpracovává návrh na novou budovu Muzea hlavního města Prahy s primárním účelem ubytovat stálou výstavu a archiv týkající se vývoje pražského urbanismu. Zadaná parcela se nachází v tzv. Chotkově zatáčce na pražské ...
  • KUTNÁ HORA 

   Autor: Úlehlová Štěpánka; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Vlach Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Nový kulturní dům. Knihovna. Sokol. Koexistence. Využití vzájemné klientely. Městský dům. Přesouvá se z periferie do centra, generuje intenzitu jádra. Nový kloub na kostře původních hradeb. Multifunkční sál, který nebude ...
  • NOVÁ BUDOVA MUZEA MĚSTA PRAHY NA TĚŠNOVĚ 

   Autor: Divišová Pavlína; Vedoucí práce: Lábus Ladislav; Oponent práce: Koumar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem projektu bylo navrhnout řešení, které by vhodně doplnilo zbytkové plochy Těšnova po vystavění Severojižní magistrály, a zároveň naplnilo bohatý program Muzea hl.m. Prahy, jehož stávající budova neposkytuje dostatek ...
  • LOM HRADIŠŤSKÝ VRCH 

   Autor: Chmel Tomáš; Vedoucí práce: Suske Petr; Oponent práce: Habanec Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Cílem projektu revitalizace čedičového lomu a regenerace prostoru je připravit lom pro celoroční využití - za použití minimálních prostředků a při respektování přírodního charakteru místa. Autor zamýšlí vytvořit patřičné ...