Zobrazují se záznamy 21-40 z 27753

  • Technicko-organizační manuál společnosti DSA a.s. servisu Praha - Kbely 

   Autor: Vašátko Lukáš; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Buchta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-27)
   Bakalářská práce s názvem "Technicko-organizační manuál společnosti DSA a. s. servisu Praha-Kbely" se zabývá problematikou technicko-organizačního manuálu pro organizace provádějící údržbu letadel. Práce je rozdělena na ...
  • Analýza spolupráce personalisty a psychologa ve výběrovém řízení Policie České republiky 

   Autor: Ainová Nikol; Vedoucí práce: Walter Michal; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat spolupráci personalisty a psychologa ve výběrovém řízení, kdy vzniká spolupráce a jakým způsobem probíhá. Bakalářská práce se opírá o dva prameny informací, prvním je sběr a ...
  • Analýza vad při výrobě pojistných kroužků 

   Autor: Ečerová Pavlína; Vedoucí práce: Tatíček František; Oponent práce: Chrášťanský Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Tato práce vznikla ve spolupráci s firmou Rotor Clip s.r.o., a proto všechny postupy a další věci jsou popsány tak, jak je tomu právě v této společnosti. V práci jsou popsány jednotlivé vady při výrobě pojistných kroužků ...
  • Návrh pohonu šroubových přímých česlí 

   Autor: Fedor Ondřej; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na přehled běžných konstrukčních řešení česlí používaných v čistírnách odpadních vod. V druhé části práce je proveden návrh převodového pohonu přímých šroubových česlí dle zadaných parametrů, ...
  • Návrh brzdových třmenů pro vůz Formule Student 

   Autor: Krulík Vladimír; Vedoucí práce: Astraverkhau Nikita; Oponent práce: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Tématem této bakalářské práce je analýza stávajícího řešení brzdových třmenů, výpočet základních rozměrů, konstrukce předního a zadního brzdového třmenu. V práci je dále popsána výroba brzdových třmenů a poznatky z provozu ...
  • Návrh cylindro-kónického fermentačního tanku s nepřímým chlazením 

   Autor: Sýkora Svatopluk; Vedoucí práce: Štancl Jaromír; Oponent práce: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato práce se zabývá problematikou fermentace piva a návrhem cylindro-kónického fermentačního tanku (CKT) s nepřímým chlazením. Postup návrhu se skládá z určení maximálního chladicího výkonu, zvolení vhodných kriteriálních ...
  • Čištění odpadních vod od ropných produktů v průmyslové budově 

   Autor: Sýkora Jan; Vedoucí práce: Jirout Tomáš; Oponent práce: Borovičková Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Ve své Bakalářské práci se budu zaobírat problematikou čištění odpadních vod průmyslových budov. Podrobněji se zaměřím na mechanické čištění a odvodňování kalů. Vybral jsem si konkrétní společnost, u které se pokusím popsat ...
  • Pokročilé aspekty modelování zatížení RF pásma 1030/1090 MHz 

   Autor: Lukeš Petr; Vedoucí práce: Pleninger Stanislav; Oponent práce: Zach Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Cílem této bakalářské práce je tvorba nelineárního stochastického modelu zatížení radiofrekvenčního pásma 1030/1090 MHz zohledňujícího MSSR, XPDR, TCAS a ADS-B. Výsledný model umožňuje určit reinterrogation rate mezi ...
  • Radiografické zkoušení svarů trubek malých průměrů 

   Autor: Petrů Aleš; Vedoucí práce: Zavadil Tomáš; Oponent práce: Havránek Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou při radiografickém zkoušení svarů trubek malých průměrů dle ČSN EN ISO 17 636-1. Jejím cílem je kvantifikovat faktory, které ovlivňují výslednou radiografickou jakost snímku s důrazem ...
  • Použití družicové navigace ve výcviku pilotů 

   Autor: Stupka Jan; Vedoucí práce: Hospodka Jakub; Oponent práce: Duša Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Jelikož se stále častěji setkáváme na palubách letadel se zařízeními využívajícími princip určení polohy dle signálu ze satelitů, bakalářská práce "Použití družicové navigace ve výcviku pilotů" má za cíl seznámit čtenáře ...
  • Porovnání užitných vlastností siloměrů 

   Autor: Moudrý Kamil; Vedoucí práce: Burian David; Oponent práce: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou měření sil. Porovnání výhod a nevýhod různých typů siloměrů. Na základě mechanického schématu a vyrobené konstrukce bylo provedeno měření náchylnosti na parazitní moment tří siloměrů. ...
  • Webový katalog LEGO dílů pro 3D tisk 

   Autor: Hübner David; Vedoucí práce: Hrončok Miroslav; Oponent práce: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci webového katalogu LEGO dílů a stavebnic pro 3D tisk. Rešeršní část práce nejprve představuje knihovnu LDraw poskytující 3D modely dílů LEGO. Dále jsou představeny možné ...
  • Elektronický kurz pro výuku hydrauliky na SOŠ 

   Autor: Holásek Mirko; Vedoucí práce: Vaněček David; Oponent práce: Horký Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá výukou hydrauliky, která je součástí předmětu Hydrologie a hydraulika na střední odborné škole. Pro podporu a zatraktivnění tohoto předmětu bude vypracován návrh elektronického kurzu. V teoretické ...
  • Začlenění BIM technologie na středních odborných školách stavebních 

   Autor: Dosedlová Radka; Vedoucí práce: Mrázková Kateřina; Oponent práce: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá začleněním BIM technologie na středních odborných školách stavebních pro obor 36-47-M/01Stavebnictví. V teoretické části je nejprve popsán princip a přínosy BIM projektování, poté se práce ...
  • Větrání podzemního parkovacího prostoru 

   Autor: Vlček Matěj; Vedoucí práce: Drkal František; Oponent práce: Hucl František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh větrání pro hromadné podzemní garáže, které se nachází pod administrativní budovou. V úvodní části jsou uvedeny všechny možnosti a způsoby větrání garáží. Následně jsou uvedeny podmínky ...
  • Rekonstrukce a dostavba obecního domu, Všetaty 

   Autor: Holeček Josef; Vedoucí práce: Cikán Miroslav; Oponent práce: Holna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Rekonstruovaná budova obecního domu ve Všetatech se nachází v těžišti středočeského městyse. Objekt je částečně zachován ve své podobě z třicátých let dvacátého století, jeho zadní trakty jsou nahrazeny novou jednoduchou ...
  • Tvorba mobilní iOS aplikace pro neziskovou TV 

   Autor: Lenský David; Vedoucí práce: Vondra Tomáš; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro mobilní zařízení se systémem iOS pro projekt CATVUSA. Jedná se o projekt propagující Českou republiku v USA, převážně formou videí o ČR. Účelem práce je zprostředkovat ...
  • Vehicle routing problem s časovými okny a metody jeho řešení 

   Autor: Macho Martin; Vedoucí práce: Valla Tomáš; Oponent práce: Šlapák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
   Tato práce studuje Vehicle Routing Problem (VRP) a jeho varianty. Pro verzi s časovými okénky implementujeme varianty použivaných algoritmů a navhrneme a implementujeme modifikaci genetického algoritmu pro řešeni problémů ...
  • Analýza preference MHD na křižovatkách v ulicích U Prazdroje,Rokycanská v Plzni 

   Autor: Brož Jiří; Vedoucí práce: Koukol Milan; Oponent práce: Krčál Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce" Analýza preference MHD v Plzni, ulice U Prazdroje" je popsat stávající stav dopravy a porovnat jej s výhledovým řešením, které je součástí této práce.
  • RPG hra s prvky rozšířené reality - serverová část 

   Autor: Čech Jakub; Vedoucí práce: Balík Miroslav; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
   Má bakalářská práce se zabývá procesem vývoje funkčního prototypu hry na hrdiny pro mobilní zařízení. Hra je určena pro více hráčů a obsahuje prvky rozšířené reality. Celý projekt je rozdělen na dvě části. První částí je ...