Show simple item record

The Experimental and Theoretical Analysis of the Existing Footbridge.dc.contributor.advisorPolák Michal
dc.contributor.authorMagdaléna Boháčová
dc.date.accessioned2022-02-08T23:52:24Z
dc.date.available2022-02-08T23:52:24Z
dc.date.issued2022-02-08
dc.identifierKOS-1198095249905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99662
dc.description.abstractPředmětem této práce je experimentální a teoretická analýza dynamického chování existující lávky pro chodce. V rešeršní části práce je shrnuta problematika především experimentální dynamické analýzy lávek pro chodce, a dále problematika týkající se kmitání závěsů. Druhá část práce je zaměřena na analýzu dynamického chování lávky pro chodce v Lužci nad Vltavou. Na lávce pro chodce byly provedeny dva experimenty. První experiment byl zaměřen na kmitání závěsů způsobené větrem. V rámci druhého experimentu byla provedena experimentální modální analýza, ze které byly vyhodnoceny vlastní frekvence a vlastní tvary vodorovné nosné konstrukce lávky. Poté byla realizována dynamická zkouška zatěžovací, při které byla sledována dynamická odezva konstrukce lávky na dynamické zatížení chodci. Získané výsledky byly posouzeny podle současných norem, předpisů a doporučení. Dále byl sestaven teoretický 3D model lávky, na kterém byly vypočteny vlastní frekvence a vlastní tvary konstrukce. Následně byla provedena verifikace a identifikace modelu lávky.cze
dc.description.abstractThe topic of this thesis is an experimental and theoretical analysis of the dynamic behavior of an existing footbridge. In the first part of this thesis is a summary of a problematics of the experimental dynamic analysis of footbridges, as well as the problematics related to vibrations of cable stays. The second part of this thesis is dedicated to the analysis of the dynamic behavior of the footbridge in Lužec nad Vltavou across the river Vltava. Two dynamic experiments were carried out on this footbridge. The first experiment was focused on vibrations of cable stays caused by wind. The experimental modal analysis was carried out within the second experiment and natural frequencies and modes of the structure were evaluated from it. Then the dynamic load testing was performed. The dynamic response to dynamic pedestrian load was monitored. The final results were assessed according to current standards, regulations and recommendations. Then the theoretical 3D model of the footbridge was compiled. Natural vibration frequencies and modes were calculated. Then the verification and identification of the model was done.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDynamikacze
dc.subjectlávka pro chodcecze
dc.subjectexperimentcze
dc.subjectvibracecze
dc.subjectkmitání závěsůcze
dc.subjectexperimentální modální analýzacze
dc.subjectdynamická zkouška zatěžovacícze
dc.subjectkritérium pohodycze
dc.subjectchodcicze
dc.subjectposouzení dynamické odezvycze
dc.subject3D modelcze
dc.subjectverifikacecze
dc.subjectidentifikacecze
dc.subjectDynamicseng
dc.subjectfootbridgeeng
dc.subjectexperimenteng
dc.subjectvibrationeng
dc.subjectvibration of stay cableseng
dc.subjectexperimental modal analysiseng
dc.subjectdynamic load testingeng
dc.subjectcomfort criterioneng
dc.subjectpedestrianseng
dc.subjectassessment of dynamic responseeng
dc.subject3D modeleng
dc.subjectverificationeng
dc.subjectidentificationeng
dc.titleExperimentální a teoretická analýza dynamického chování existující lávky pro chodce.cze
dc.titleThe Experimental and Theoretical Analysis of the Existing Footbridge.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠána Vladimír
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record