Show simple item record

Evaluation of investment in a property for rentdc.contributor.advisorProstějovská Zita
dc.contributor.authorDaniel Randa
dc.date.accessioned2022-02-02T23:52:08Z
dc.date.available2022-02-02T23:52:08Z
dc.date.issued2022-02-02
dc.identifierKOS-1198096253905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99466
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem vyhodnocení investice do nemovitosti určené k dlouhodobému pronájmu. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje základní pojmy tykající se investic do nemovitostí, vnější faktory ovlivňující cenu bytových jednotek, způsoby financování investičních nemovitostí a hodnocení ekonomické efektivnosti investic. V praktické části jsou informace z teorie aplikovány na konkrétní investiční záměr, který spočívá v přestavbě rodinného domu na více samostatných bytových jednotek určených k pronájmu. Tento záměr je následně pomocí ekonomických ukazatelů efektivnosti posouzen a vyhodnocen.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the evaluation of investment in real estate intended for long term lease. The written work is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part describes basic terms related to the real estate investment, the impact of external factors on the price of housing units, methods of financing an investment properties and evaluation of economic efficiency of investments. The practical part implements theoretical information in the particular investment plan which is based on the reconstruction of the family house into several separate housing units intended for rent. This plan is subsequently assessed and evaluated by using economic efficiency indicators.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectinvesticecze
dc.subjectnemovitosticze
dc.subjectvyhodnocenícze
dc.subjectefektivnostcze
dc.subjectcashflowcze
dc.subjectinvestmenteng
dc.subjectreal estateeng
dc.subjectevaluationeng
dc.subjectefficiencyeng
dc.subjectcashfloweng
dc.titleVyhodnocení investice do nemovitosti určené k pronájmucze
dc.titleEvaluation of investment in a property for renteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŘezáčová Ivana
theses.degree.disciplineStavební managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record