Show simple item record

PPP projects in context of Construction 4.0dc.contributor.advisorMěšťanová Dana
dc.contributor.authorVáclav Polák
dc.date.accessioned2022-02-02T00:41:50Z
dc.date.available2022-02-02T00:41:50Z
dc.date.issued2022-02-01
dc.identifierKOS-1198096238605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99328
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na poskytnutí komplexních informací o stavu zavádění PPP projektů v České republice a Evropě v roce 2021, s paralelami na stav stavebnictví jako celku, především pak pokusů o jeho modernizaci v rámci konceptu Stavebnictví 4.0. V teoretické části práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky, rozebrány klíčové projekty minulosti a poskytnuté informace o nejnovějších trendech v digitalizaci stavebnictví. Praktická část práce obsahuje identifikaci 22 rizik a analýzu jejich pravděpodobnosti a dopadu na základě dat z 61 realizovaných evropských PPP projektů. Poslední část práce se týká dálnice D4, pilotního PPP projektu v České republice, jehož popis, rozbor a porovnání s výsledky analýzy používáme jako ilustrační příklad aplikace získaných informací.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the delivery of complex information about the status of implementing PPP projects in both the Czech Republic and Europe in the year 2021, with connections on the status of the construction industry as a whole, especially its digitalizaton efforts within the Construction 4.0 concept. The theoretical part of the work summaries the most important information about PPP, following further reading into several key projects and a list of news regarding the newest trends in the digitalization of construction. The practical part of the work includes an identification of 22 risks and then an analysis of their probabilities and their impact on the basis of data obtained from 61 projects already being realized in Europe. The last part of the work is about the D4 highway, a pilot PPP project in the Czech Republic, which is used as an example to illustrate the overall picture of the PPP method and the innovation in construction.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPPP projektycze
dc.subjectDálnicecze
dc.subjectD4cze
dc.subjectStavebnictví 4.0cze
dc.subjectAnalýza rizikcze
dc.subjectPPP projectseng
dc.subjectHighwayseng
dc.subjectD4eng
dc.subjectConstruction 4.0eng
dc.subjectRisk analysiseng
dc.titlePPP projekty v kontextu Stavebnictví 4.0cze
dc.titlePPP projects in context of Construction 4.0eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePalek Miroslav
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record