Show simple item record

Pandemic Analysis on Czech Territory between 11th and 21st Centurydc.contributor.advisorNavrátil Leoš
dc.contributor.authorAnna Kotěšovcová
dc.date.accessioned2021-10-13T12:51:50Z
dc.date.available2021-10-13T12:51:50Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifierKOS-1063972212405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98197
dc.description.abstractDiplomová práce upozorňuje na problematiku infekčních onemocnění, která mají potenciál v propuknutí pandemie. Analýzou historických pramenů, odborné literatury je získán přehled o moru, pravých neštovicích, syfilis, španělské chřipce, AIDS a COVID-19, které zasáhly Evropu v průběhu XI. - XXI. století. Práce je zaměřena na komparaci uvedených pandemií podle příčin vzniku, místa prvního záchytu, rychlosti šíření v Evropě, počtu obětí, učiněných opatření a ekonomických a politických důsledků. Získané poznatky jsou aplikovány při zpracování vlastního návrhu možné obrany proti pandemii v podmínkách současného globalizovaného světa. Práce porovnává realizované kroky v České republice během pandemie COVID-19 do 31. prosince 2020 s představeným návrhem.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis studies the infectious diseases that have had the potential to break out in a pandemic. The analysis of historical sources and professional literature provides an overview of the plague, smallpox, syphilis, Spanish influenza, AIDS and COVID-19 which hit Europe during the XI - XXI century. Part of this work is focused on the comparison of these pandemics according to the causes, the location of the first case, the rate of spread in Europe, the number of victims, the measures taken to fight these diseases, and the economic and political consequences. This thesis proposes a solution for the fight against COVID-19 by combining the acquired knowledge from past pandemics to the present conditions of today´s globalized world. The work compares the steps taken in the Czech Republic from the beginning of the COVID-19 pandemic to December 31 2020 with the presented proposal.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAIDScze
dc.subjectbakteriecze
dc.subjectCOVID-19cze
dc.subjectetiologiecze
dc.subjectinfekční onemocněnícze
dc.subjectmigracecze
dc.subjectmorcze
dc.subjectpandemiecze
dc.subjectpravé neštovicecze
dc.subjectprotiepidemická opatřenícze
dc.subjectsyfiliscze
dc.subjectšpanělská chřipkacze
dc.subjectvircze
dc.subjectAIDSeng
dc.subjectbacteriaeng
dc.subjectCOVID-19eng
dc.subjectetiologyeng
dc.subjectinfectious diseaseseng
dc.subjectplagueeng
dc.subjectpandemiceng
dc.subjectpreventive measureseng
dc.subjectsmallpoxeng
dc.subjectsyphiliseng
dc.subjectSpanish flueng
dc.subjectviruseng
dc.titleAnalýza pandemií na území Čech mezi XI. st. a XXI. st.cze
dc.titlePandemic Analysis on Czech Territory between 11th and 21st Centuryeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBrádka Stanislav
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record