Show simple item record

Design and control of a hexapod robotdc.contributor.advisorNovák Martin
dc.contributor.authorOctavio Javier Linares Calderon
dc.date.accessioned2021-09-01T22:51:36Z
dc.date.available2021-09-01T22:51:36Z
dc.date.issued2021-09-01
dc.identifierKOS-882349326105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97083
dc.description.abstractTato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout, postavit a naprogramovat šestihranného robota, jehož části lze 3D vytisknout z plastu nebo vyřezat laserem z plechu. Vývoj a změny v designu částí tohoto robota budou ukázány v této bakalářské práci spolu s problémy, se kterými se potýkají. Kromě toho bude zahrnuto programování, aby bylo možné chodit.cze
dc.description.abstractThis bachelor work is aimed to design, build and program a hexapod robot which parts can be 3D printed in plastic or laser cut from sheet metal. The evolution and changes in the design of the parts of this robot will be shown in this bachelor work along with the problems faced. In addition, the programming to make it walk will be included.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHexapodcze
dc.subjectServomotorcze
dc.subjectArduinocze
dc.subjectSheet metalcze
dc.subjectHexapodeng
dc.subjectServomotoreng
dc.subjectArduinoeng
dc.subjectSheet metaleng
dc.titleNávrh a řízení šestinohého robotacze
dc.titleDesign and control of a hexapod roboteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKlusáček Stanislav
theses.degree.disciplineInformační a automatizační technikacze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record