Show simple item record

Analysis of the employees evaluation system in a selected engineering companydc.contributor.advisorStieberová Barbora
dc.contributor.authorOndřej Veselý
dc.date.accessioned2021-08-28T22:52:50Z
dc.date.available2021-08-28T22:52:50Z
dc.date.issued2021-08-28
dc.identifierKOS-1087892735505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97002
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší problematiku systému hodnocení pracovníků ve vybraném strojírenském podniku. Teoretická část je rozdělena na šest částí. První část se věnuje pracovnímu výkonu, kde jsou vysvětleny další termíny s ním spojené. Druhá část se zabývá odměňováním pracovníků. Následuje třetí část, kde jsou popsány metody hodnocení pracovníků. Čtvrtá a pátá část se věnuje hodnotícímu rozhovoru, respektive metodě balanced scorecard. Šestá část objasňuje pojem motivace. V praktické části práce je analyzován současný stav systému hodnocení pracovníků v podniku. Významnou částí práce je dotazníkové šetření mezi zaměstnanci a jeho analýza a vyhodnocení. V poslední části diplomové práce je věnován prostor návrhům.cze
dc.description.abstractThis thesis addresses the issue of the system of evaluation of workers in the selected engineering company. The theoretical part is divided into six parts. The first part is devoted to work performance, where other terms associated with it are explained. The second part deals with the remuneration of workers. This is followed by a third section describing the methods for evaluating workers. The fourth and fifth parts are devoted to the evaluation interview and the balanced scorecard method. The sixth part clarifies the concept of motivation. The practical part of this thesis analyses the current state of the evaluation systém of employees in selected company. An important part of this work is aquestionnaire survey carried out among employees and its analysis and evaluation. The last part of the thesis is devoted to proposals.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpersonální managementcze
dc.subjectsystém hodnocení pracovníkůcze
dc.subjectstrojírenský podnikcze
dc.subjectmotivacecze
dc.subjecthuman resources managementeng
dc.subjectevaluation system of employeeseng
dc.subjectengineering companyeng
dc.subjectmotivationeng
dc.titleAnalýza systému hodnocení pracovníků ve vybraném strojírenském podnikucze
dc.titleAnalysis of the employees evaluation system in a selected engineering companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRejf Libor
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record