Show simple item record

Free Space Detection Using Depth Mapsdc.contributor.advisorOswald Cyril
dc.contributor.authorMartin Hasal
dc.date.accessioned2021-06-26T22:51:40Z
dc.date.available2021-06-26T22:51:40Z
dc.date.issued2021-06-26
dc.identifierKOS-982513881005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96323
dc.description.abstractPráce je zaměřena na návrh a realizaci programu, pro snímání prostoru a detekci ploch pomocí hloubkových map. Je provedena rešerše dostupných senzorů pro snímání hloubkových map a byla provedena rešerše algoritmů pro zpracování hloubkových map. Je navržen algoritmus pro snímání hloubkových map ve formě point cloudů a detekci ploch pomocí metody RANSAC. Tento algoritmus je realizován v jazyce Python. Realizovaný algoritmus je vyzkoušen na kamerách Kinect V1 a RealSense D455.cze
dc.description.abstractThe work is focused on the design and implementation of a program for space sensing and surface detection using depth maps. A search of available sensors for scanning depth maps is performed and a search of algorithms for processing depth maps was performed. An algorithm for scanning depth maps in the form of point clouds and surface detection using the RANSAC method is proposed. This algorithm is implemented in Python. The implemented algorithm is tested on Kinect V1 and RealSense D455 cameras.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDetekcecze
dc.subjecthloubková mapacze
dc.subjectpoint cloudcze
dc.subjectdetekce plochcze
dc.subjectKinectcze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectRANSACcze
dc.subjectICPcze
dc.subjectRealSensecze
dc.subjectDetectioneng
dc.subjectdepth mapeng
dc.subjectpoint cloudeng
dc.subjectplane detectioneng
dc.subjectKinecteng
dc.subjectPythoneng
dc.subjectRANSACeng
dc.subjectICPeng
dc.subjectRealSenseeng
dc.titleDetekce volného prostoru pomocí hloubkových mapcze
dc.titleFree Space Detection Using Depth Mapseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeCejnek Matouš
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record