Show simple item record

Model of Zlenice castledc.contributor.advisorVyskočil Zdeněk
dc.contributor.authorAdéla Kučerová
dc.date.accessioned2021-06-24T22:53:54Z
dc.date.available2021-06-24T22:53:54Z
dc.date.issued2021-06-24
dc.identifierKOS-981329118605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96204
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá sběrem dat a následným vypracováním digitálního 3D modelu zříceniny hradu Zlenice pomocí technologie laserového skenování a IBMR (Image Based Modeling and Rendering) pro dokumentaci historických objektů. Práce byla rozdělena do pěti částí. První část popisuje historii fotogrammetrie, její vývoj a přiblížení metod laserového skenování a IBMR. Druhá kapitola pojednává o historii hradu Zlenice. Třetí část je o programech využitých k vytvoření výsledného 3D modelu. Čtvrtá část se zaměřuje na pracovní postup. Pátá kapitola ukazuje výsledné hodnoty. K zpracování bylo využito programů Leica Cyclone REGISTER 360, Capture NX-D, Reality Capture a Blender.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with collecting data, followed by developing a digital 3D model of the ruins of Zlenice castle using technologies of laser scanning and IBMR (Image Based Modeling and Rendering) to document historical objects. The thesis is divided into five parts. The first part deals with the history of photogrammetry, its evolution and introduces the technologies of laser scanning and IBMR. The second part includes the history of the Zlenice castle. The third part contains information about programs used to create the final 3D model. The fourth part is dedicated to the progress. The fifth part shows achieved results. All processing was done in Leica Cyclone REGISTER 360, Capture NX-D, Reality Capture and Blender.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZlenicecze
dc.subjectIBMRcze
dc.subjectReality Capturecze
dc.subjectBlendercze
dc.subjectdigitální modelcze
dc.subjectfotogrammetriecze
dc.subjectZleniceeng
dc.subjectIBMReng
dc.subjectReality Captureeng
dc.subjectBlendereng
dc.subjectdigital modeleng
dc.subjectphotogrammetryeng
dc.titleModel hradu Zlenicecze
dc.titleModel of Zlenice castleeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLínková Lenka
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record