Show simple item record

Plan of drainage of highway D48 section Bělotín-Rybídc.contributor.advisorStránský David
dc.contributor.authorJakub Doležal
dc.date.accessioned2021-06-23T22:52:02Z
dc.date.available2021-06-23T22:52:02Z
dc.date.issued2021-06-23
dc.identifierKOS-785932859605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95978
dc.description.abstractTato bakalářka práce se zabývá odvodněním pozemních komunikací. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první teoretické části je popsáno, jakým způsobem se navrhuje odvodnění pozemních komunikací jsou popsány přírodně blízká opatření a objekty na dešťové kanalizaci. Druhá část je praktická a zabývá se návrhem odvodnění části dálničního úseku D48 Bělotín-Rybí u Nového Jičína. Praktická část je zpracována ve formátu Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR).cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with road drainage. The bachelor thesis is divided into two parts. The first theoretical part describes how the drainage of roads is proposed, naturally close measures and facilities for rainwater drainage are described. The second part is practical and deals with the design of drainage of part of the highway section D48 Bělotín-Rybí near Nový Jičín. The practical part is processed in the format of Documentation for issuing a decision on the location of the building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdešťová kanalizacecze
dc.subjectodlučovač lehkých látekcze
dc.subjectretenční nádržcze
dc.subjectvsakcze
dc.subjectregulovaný odtokcze
dc.subjectrainwater drainageeng
dc.subjectlight substance separatoreng
dc.subjectretention tankeng
dc.subjectinfiltrationeng
dc.subjectregulated outfloweng
dc.titleNávrh odvodnění části dálničního úseku D48 Bělotín-Rybícze
dc.titlePlan of drainage of highway D48 section Bělotín-Rybíeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKříž Karel
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record