Show simple item record

Cost estimation of a family house for investment appraisaldc.contributor.advisorStřelcová Iveta
dc.contributor.authorLucie Bílá
dc.date.accessioned2021-06-21T22:52:22Z
dc.date.available2021-06-21T22:52:22Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.identifierKOS-879169997205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95736
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je nabídnout investorovi jednoduchý nástroj pro srovnání variant obálky rodinného domu. Nástroj vytvořený v programu Microsoft Excel 2013 porovnává zvolené kombinace variant obvodového pláště, stropní konstrukce, střešního pláště a založení objektu. Srovnání je prováděno na základě rozdílů tepelných ztrát prostupem a změn nákladů v jednotlivých stavebních oddílech rozpočtu. Celkový rozpočet i jeho dílčí varianty jsou vytvořeny v programu Kros 4 verzi 2021/I, který pracuje s cenovou soustavou ÚRS. Náklady na profese jsou stanoveny z databáze RYRO. Na základě změn nákladů mezi novými návrhy a základní variantou se stanoví tzv. Rozdílový náklad, který ovlivní celkovou odhadovanou cenu stavby rodinného domu. Cena se vztahuje ke konkrétnímu rodinnému domu v Plešnicích s pevně danými rozměry a dispozicí, včetně přípojek inženýrských sítí.cze
dc.description.abstractThis Bachelor's Thesis aims to offer the investor a simple tool for comparing variants of the envelope of a family house. The tool created in Microsoft Excel 2013 compares selected variant combinations for the perimeter cladding, ceiling structure, roof cladding and building foundation. The comparison is made based on differences in heat losses through transmission and changes to the costs for individual construction sections of the budget. The total budget and its partial variants have been created in Kros 4 version 2021/I using the ÚRS price. The costs for the professional trades have been determined from the RYRO database. Based on the changes in costs between the new proposals and the basic variant, the so-called differential cost has been determined, which consequently affects the total estimated cost of building a family house. The price refers to a specific family house in Plešnice with fixed dimensions and layout, including utilities.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectObálka rodinného domucze
dc.subjectcenová soustavacze
dc.subjectstavební oddílycze
dc.subjectzákladní rozpočtové nákladycze
dc.subjecttepelné ztráty prostupemcze
dc.subjectEnvelope of a family houseeng
dc.subjectprice systemeng
dc.subjectconstruction sectionseng
dc.subjectbasic budget costseng
dc.subjectheat losses through transmissioneng
dc.titleOdhad ceny rodinného domu ve fázi investičního záměrucze
dc.titleCost estimation of a family house for investment appraisaleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePopelka Petr
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record