Show simple item record

The Effects of Positive and Negative Stress on the Lifestyle of Teachersdc.contributor.advisorVobořilová Jarmila
dc.contributor.authorMichaela Šimečková
dc.date.accessioned2021-06-18T22:52:13Z
dc.date.available2021-06-18T22:52:13Z
dc.date.issued2021-06-18
dc.identifierKOS-986693031305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95591
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlivy pozitivního a negativního stresu na životní styl pedagogů. Práce má teoreticko-empirický charakter. V teoretické části si klade za cíl objasnit problematiku stresu – rozdělení, příčiny a projevy na zdraví. Seznamuje těž s důležitými pojmy, které s tématem stresu souvisí. Navazuje na specifika učitelské profese, závěrem se práce věnuje prevenci stresu a technikám podporující zdraví. V praktické části je využito dotazníkové metody, pomocí které je zjišťováno, co způsobuje učitelům stres, jaké techniky učitelé používají jako kompenzaci stresu nebo jak pečují o své zdraví. Cílem práce je na základě dotazníku zjistit u pedagogů situaci ohledně problematiky stresu v českém školství a na základě zhodnocení vyvodit závěry a doporučení. Výsledek bude porovnán s poznatky z odborné literatury.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the effects of positive and negative stress on lifestyle of teachers. The work has a theoretical-empirical character. The theoretical part aims to clarify the issue of stress – division, causes and manifestations of health. It also introduces important concepts related to the topic of stress. It builds on the specifics of the teaching profession, and in the end, the work focuses on stress prevention and health-promoting techniques. The practical part uses a questionnaire method, which is used to determine what causes stress to teachers, what techniques teachers use to compensate their stress or how they take care of their health. The aim is to find out the situation of teachers regarding the issue of stress in Czech education based on a questionnaire and to draw conclusions and recommendations based on evaluation. The result will be compared with findings from the literature.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDistrescze
dc.subjecteustrescze
dc.subjectstrescze
dc.subjectstresorycze
dc.subjectprevencecze
dc.subjectprojevycze
dc.subjectučitelcze
dc.subjectzdravícze
dc.subjectDistresseng
dc.subjecteustresseng
dc.subjecthealtheng
dc.subjectmanifestationseng
dc.subjectpreventioneng
dc.subjectstresseng
dc.subjectstressorseng
dc.subjectteachereng
dc.titleVlivy pozitivního a negativního stresu na životní styl pedagogůcze
dc.titleThe Effects of Positive and Negative Stress on the Lifestyle of Teacherseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDobrovská Dana
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record