Show simple item record

Marketing Plan of a Glass Companydc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorJan Havránek
dc.date.accessioned2021-06-10T22:54:07Z
dc.date.available2021-06-10T22:54:07Z
dc.date.issued2021-06-10
dc.identifierKOS-1085736651005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94992
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na sestavení marketingového plánu pro firmu LuxLighting s.r.o. a to především prostřednictvím sociálních sítí, které budou v celém projektu mar-ketingu hrát hlavní roli. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Ta teoretická nás provede současným trendem reklamy ve sklářském průmyslu a nahlédneme i do samotné historie sklářství na našem území. S nabitými vědomostmi z teoretické části se pustíme do části praktické. Zde si už bu-deme definovat zákazníky, seznámíme se s plánovanými kroky v našem marketingovém plánu a vše zakončíme konečnou kalkulací nákladů a zpětným ohlédnutím za celou pra-cí.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on compiling a marketing plan for the company LuxLight-ing s.r.o. primarily through social networks, which will play a major role in the entire marketing project. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical one will guide us through the current trend of advertising in the glass industry and we will look into the history of glassmaking in our territory. With the knowledge of the theoretical part, we will embark on the practical part. Here we will define customers, get acquainted with the planned steps in our marketing plan and end everything with a final cost calculation and a look back at the whole work.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingcze
dc.subjectDesigncze
dc.subjectMarketingový pláncze
dc.subjectMarketingeng
dc.subjectDesigneng
dc.subjectMarketingový Planeng
dc.titleMarketingový plán sklářské firmycze
dc.titleMarketing Plan of a Glass Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSkokanová Dagmar
theses.degree.grantorinstitut veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record