Show simple item record

Evaluation of the Effectiveness of Investment Property Variantsdc.contributor.advisorFrková Jana
dc.contributor.authorLucie Pavlová
dc.date.accessioned2021-02-24T11:57:55Z
dc.date.available2021-02-24T11:57:55Z
dc.date.issued2021-02-10
dc.identifierKOS-1086965890605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93624
dc.description.abstractHlavním cílem diplomové práce je vyhodnocení ekonomické výhodnosti tří investičních záměrů, určených k dlouhodobému pronájmu. Investiční záměr, do něhož se modelový investor rozhodl investovat své finanční prostředky nese název ateliéry, tj. nebytové prostory. Práce mimo jiné uvádí problematiku související s investováním do tohoto typu nemovitosti. Teoretická část definuje základní kritéria a metody, dle kterých lze vyhodnotit ekonomickou efektivnost investic. Tato část také popisuje aktuální situaci s pronájmy a prodejem nemovitostí v České republice. Praktická část obsahuje představení záměrů a následné vyhodnocení všech investičních variant. Výstupem práce je porovnání a doporučení, která z vybraných variant je pro modelového investora ekonomicky nejvýhodnější k investování.cze
dc.description.abstractThe main aim of this diploma thesis is the evaluation of economic profitability of three investment plans, intended for long-term renting. The investment purpose, in which the investor decided to invest his funds, is called studios, non-residental places. Furthermore, the thesis presents problems related to investing in this type of real estate. The theoretical part defines the basic criteria and methods which rate the economic efficiency of investments. This section describes also the current situation with rental and sales of real estate in the Czech Republic. The practical part contains a presentation of investment plans and evaluation of all investment options. The result of this work is a comparison and recommendation of the economically most advantageous options for the investor to invest.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectInvesticecze
dc.subjectinvestiční projektcze
dc.subjectefektivnost investičního projektucze
dc.subjectinvestorcze
dc.subjectnemovitostcze
dc.subjectfinancecze
dc.subjectpříjmy a výdajecze
dc.subjectinvestiční variantycze
dc.subjectInvestmentseng
dc.subjectinvestment projecteng
dc.subjectefficiency of the investment projecteng
dc.subjectinvestoreng
dc.subjectreal estateeng
dc.subjectcapitaleng
dc.subjectincome and expenseseng
dc.subjectinvestment optionseng
dc.titleVyhodnocení efektivnosti variant investiční nemovitosticze
dc.titleEvaluation of the Effectiveness of Investment Property Variantseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHanusová Karolína
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record