Show simple item record

Design of a Tiltable Sidelight for an Unmanned Aerial Vehicledc.contributor.advisorŽaitlík David
dc.contributor.authorJiří Budil
dc.date.accessioned2021-01-27T11:51:14Z
dc.date.available2021-01-27T11:51:14Z
dc.date.issued2021-01-26
dc.identifierKOS-857604980705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/92819
dc.description.abstractPráce se zabývá popisem návrhu bočního osvětlení pro autonomní multirotorovou helikoptéru. Navržený systém předsazuje světelný zdroj mimo dronu a tím umožňuje helikoptéře nasvítit scénu bočně, bez rizika možné kolize vrtulí s okolními předměty. Systém zároveň implementuje mechanismus pro stabilizaci dronu na zdi, nebo jiné kolmé překážky. Světelný zdroj je možné polohovat, ovlivňovat intenzitu a barvy. Pro řízení byla navržena DPS, se zabudovaným mikrokontrolérem z rodiny STM32. Součástí práce je podrobnější popis návrhu DPS, včetně vysvětlení příslušných periférií a zajištění komunikace s dronou. Provedené experimenty ověřují fuknčnost navrženého zařízení.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the description of the design of sidelight for an autonomous multi-rotor helicopter. The light source sticks out away from the drone body and thus allows the helicopter to illuminate the scene laterally, without the risk of a possible collision of the propeller with surrounding objects. The system also implements a mechanism for stabilizing the drone on the wall or other vertical obstacles. The light source can be tilted, changing intensity and colors. A PCB was designed for control, with a built-in STM32 microcontroller. The thesis contains a more detailed description of the PCB design, including an explanation of the relevant peripherals and a description of drone communication. The performed experiments verify the functionality of the designed device.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUAVcze
dc.subjectbezpilotní helikoptéracze
dc.subjectboční svícenícze
dc.subjectpříchytný mechanismuscze
dc.subjectkontakt s překážkoucze
dc.subjectDPScze
dc.subjectUAVeng
dc.subjectdroneng
dc.subjectsidelighteng
dc.subjectwall-retaining mechanismeng
dc.subjectcontact with obstacleeng
dc.subjectsticking to the walleng
dc.subjectDPSeng
dc.titleNávrh bočního osvětlení pro autonomní multirotorovou helikoptérucze
dc.titleDesign of a Tiltable Sidelight for an Unmanned Aerial Vehicleeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeChudoba Jan
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record