Show simple item record

The Privatization of Security - Private Security Servicesdc.contributor.advisorPána Lubomír
dc.contributor.authorAnna Hujová
dc.date.accessioned2020-10-15T20:56:31Z
dc.date.available2020-10-15T20:56:31Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-858729461105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91387
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje problematice privatizace bezpečnosti v České republice a soukromým bezpečnostním subjektům, kteří v oboru privátní bezpečnosti podnikají. V teoretické části je nejprve oblast soukromých bezpečnostních služeb charakterizována, s čímž se pojí její historický vývoj až po současnost a dělení těchto služeb dle druhu jejich činnosti. Jsou rozebrány soukromé bezpečnostní služby v České republice, kde se nachází počty subjektů podnikající v této oblasti, počty jejich zaměstnanců a bližší popis organizací, které hrají na poli soukromé bezpečnosti v České republice důležitou roli. Dále je zde přiblížena problematika soukromých bezpečnostních služeb v zahraničí. V další části je potom věnován prostor legislativě týkající se tohoto oboru a návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti. V praktické části je vypracována komparace výkonu bezpečnostní činnosti ze strany Policie ČR, obecní policie a soukromých bezpečnostních služeb. Srovnání je provedeno z hlediska povinností, pravomocí a počtů příslušníků. Dále je zde zpracována analýza návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, ke které jsou mimo jiné využity názory samotných subjektů působících v oblasti komerční bezpečnosti. Následně je zpracováno vyhodnocení činnosti soukromých bezpečnostních služeb v České republice.cze
dc.description.abstractThe Diploma thesis addresses the issue of security privatization in the Czech Republic and private security entities that are engaged in private security business. The theoretical part at first characterises the field of private security companies, along with its historical development and division of the companies according to their services. This part also analyses private security companies in the Czech Republic, with the focus on the number of entities engaged in this business, numbers of their employees and closer description of organizations playing an important part in the field of private security in the Czech Republic. Furthermore, it provides a closer look at the private security services abroad. The following part of the thesis is devoted to legislation concerning this field and the bill on Private Security services. The practical section compares the performance of security services of the Police of the Czech Republic, Municipality police and private security companies. This comparison focuses on duties, responsibilities and number of members of each agency. The subsequent analysis of the bill on Private Security services, among other things, includes opinions of individual entities that are engaged in this business. The assessment of services of security companies is then processed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectprivatizace bezpečnosticze
dc.subjectsoukromé bezpečnostní službycze
dc.subjectsoukromá bezpečnostní činnostcze
dc.subjectbezpečnostní agenturacze
dc.subjectsubjektcze
dc.subjectregulacecze
dc.subjectSecurity privatizationeng
dc.subjectprivate security companieseng
dc.subjectprivate security serviceseng
dc.subjectsecurity agencyeng
dc.subjectentityeng
dc.subjectregulations.eng
dc.titlePrivatizace bezpečnosti - soukromé bezpečnostní službycze
dc.titleThe Privatization of Security - Private Security Serviceseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHalaška Jiří
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record