Show simple item record

Autonomous driving with web camera

dc.contributor.advisorNovák Martin
dc.contributor.authorSteve Sunil Mathews
dc.date.accessioned2020-09-04T13:59:09Z
dc.date.available2020-09-04T13:59:09Z
dc.date.issued2020-09-02
dc.identifierKOS-791082269205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90289
dc.description.abstractAlgoritmus detekce objektů je navržen různými metodami a nápady k nalezení správného přístupu. Tato detekce objektů bude testována na robotickém modelu automobilu, který nahradí auto na skutečném životě na silnici a zároveň přijímá nepřetržité snímky. Navrhovaný program snímá objekty, které je vyškolen k jejich detekci a identifikaci, a ukazuje název objektu s umístěním určením souřadnic vzhledem k prostorovému poli kamery, aby byla zajištěna manévrovatelnost autonomních vozidel. Testování bylo provedeno na obrázcích a videích a poté v reálném čase. Výsledky budou porovnány mezi experimenty a bude učiněn konečný závěr, aby se zjistilo, zda navržený přístup může být použit v reálném životě, a diskuse o budoucích vylepšeních a oblastech, které je třeba opravit, aby byl tento přístup mnohem snadnější a přesnější, aby bylo použito v realitě.cze
dc.description.abstractAn object detection algorithm is proposed through different methods and ideas to find the right approach. This object detection will be tested on a robotic model of a car which substitutes a real life car on the road, while receiving continuous frames. The proposed program picks up on objects that it is trained to detect and identifies them and shows the name of the object with location by specifying the coordinates with respect to the spatial field of the camera, in order for the maneuverability of the autonomous vehicles. Testing has been done on images and videos and then in real time. Results will be compared between the experiments and a final conclusion will be drawn to find out if the approach proposed, can be used in real life, and discussion about future improvements and areas to correct to make the approach much easier and more accurate to be used in reality.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDetekce objektůcze
dc.subjectPočítačové viděnícze
dc.subjectAutonomní vozidlacze
dc.subjectSenzorycze
dc.subjectObject detectioneng
dc.subjectComputer visioneng
dc.subjectAutonomous vehicleseng
dc.subjectSensorseng
dc.titleAutonomní řízení s využitím webové kamerycze
dc.titleAutonomous driving with web cameraeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMareš Jan
theses.degree.disciplineInformační a automatizační technikacze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record